Gamla Öhrmans järnhandel blev Apotekslokaler

Apotekshuset med ett antal hyresbostäder flyter väl in i torgbilden utmed Sundsbrogatan. Ägare är Askersundsbostäder. Men på den tomten huset står i dag har det hänt en hel del genom åren.  För snart 30 år sedan brann det gamla huset ner till grunden. Då fanns det en blomsterhandel i butikslokalen. Efter branden tog ett antal år innan den nuvarande fastigheten byggdes. Området fick också namnet ”brända tomten”. Innan det nya huset uppfördes gjordes också arkeologiska utgrävningar på tomten. Ödetomten skämde hela torgbilden. Men det är glömt i dag.

Bild  från tidigt 1900-talet på ”Öhrmanska huset” vid torget. I dag Apotekets lokaler.

50-talsbild

Innergården  där Systembolaget finns i dag

Från Öhrmans. Gunnar Carlsson, Sten Fredriksson, Bertil Carlsson  och ägaren Bengt Olai.

Huset i dag. Ägare  är Askersundsbostäder.

Det gamla huset som lades i aska var mest känt som Öhrmans järnhandel. Apotek och blomsterhandel i alla ära, men det är just järnhandeln som de flesta gamla askersundare förknippar huset med. Dagboksanteckningar som en gammal askersundare gjort och som jag tagit del av berättar om det hänt mycket i huset vid torget genom åren. Vidare har konstnär Ingrid Bergsten skrivet om sitt jobb i järnhandeln i sin skrift ”Ljusa glimtar ur tillvaron-en bonnkärring tänker tillbaka”. Ingrid arbetade en gång tiden som kontorist. Skaffa Ingrid skrift. Intressant läsning.

Ingrid Bergstens  skrift.

Ingrid arbetade som  kontorist  vid Öhrmans  som ung. Det har  hon skrivit  om i sin skrift.

Det sannolika året får gårdens färdigbyggande antas vara 1797. Byggherre var rådman, handlanden och riksdagsmannen Jacob Lundberg. Han avled 1822. I början på 1800-talet hamnade Lundberg i en ekonomisk knipa. Dåvarande ägaren till Stjernsund, Olof Burenstam, förbarmade sig över familjen Lundberg. Jacob fick gården Rude i Askersunds landsförsamling, för sig och sina barns räkning.

 

År 1810 köpte en son till Jacob, rådmannen Carl Lundberg, fastigheten vid torget som då inrymde 16 rum. Carl Lundberg var efter den tidens mått att döma en driftig affärsman. Han startade klädesväveri på gården, medan brodern Gustaf under många år idkade diversehandel. Bröderna var också initiativtagare till ”Askersunds stads uppfostringssällskap”, som senare ändrades till Prins Oscars Elementarskola.  Carl Lundberg upplät hela övervåningen på huset till skollokaler, vilket fick disponeras av såväl lärare som elever. Skolan invigdes 1811 av landshövdingen. Det blev en stor fest med kanonsalut, skålar, och bal. Tillställningen började klockan 18 och slutade klockan 05.00 följande morgon. I dag nöjer sig skolfolket med att klippa av ett band när skolor invigs. Kanske skolfolket kunde återuppliva gamla traditioner…

 

Carl Lundbergs affärer var dock inte särskilt lysande. Han försattes i konkurs. I ett sista försök att rädda sina affärer bad han prins Oscar om ett bidrag på 4 500 riksdaler banco för reparationer och uppförande av en gymnastiksal på tomten. Allt enligt ”Fäktmästare Lings” intentioner. Men det blev aldrig några pengar till projektet. 1820 beslöts att ”Prins Oscars Elementar Schola” skulle förenas med ”Stads Paedagogiens Schola” som redan fanns i staden. Det betydde att den första skolan helt plötsligt hade två lokaler. Den senare skolan fanns vid Storgatan invid Sofia Magdalena kyrka och den lokalen kom att användas. I samma veva förflyttades stadens ”fattighjon” till Södra Udden , där fyra rum  i de så kallade Båtmansstugorna  anskaffades.

 

Gäldenärerna i Carl Lundbergs konkursbo sålde fastigheten med inventarier till postmästare P.G. Fischer och magistratssekreterare Anders Gothén.  Postmästarens dotter Wilhelmina gifte sig med handlanden T. Berg, som år 1875 också blev ägare till gården. Innan dess hade dock postmästaren sålt sin del till kompanjonen Gothén. År 1836 sålde familjen Gothén fastigheten till rådmannen och handlanden Gustaf Norselius. Han angreps av kolera och räddades då av sin hustru från att bli levande begrav enligt dagboken. Familjegraven finns på Askersunds gamla kyrkogård.

Fastigheten vid  torget  brann ner  1989. Då fanns en blomsterhandel där.

Som nämnts köpte Thorbjörn Berg fastigheten 1875. Han hade börjat sin affärsbana som biträde hos sin far, Gustaf Magnus Berg, som på 1860-talet öppnade affär i huset. Sonen Thorbjörn blev sedan delägare i affären, vars firmanamn då ändrades till G. M Berg & Son.

 

Thorbjörn Bergs sterbhus sålde 1912 fastigheterna på tomten till AB Öhrman för 46 000 kronor. Det var tre biträden i Bergs speceriaffär som därefter blev ägare till firman, nämligen Sten Öhrman, Johan Öhrman och Nils Apelskog. Den senare övertog ensam fastigheten och firman Öhrmans och C: o 1926.  Efter Apelskogs död 1949 drevs företaget av hans maka under ett år. Då övertogs företaget med tillhörande fastighet av direktör Bengt Olai, Linköping, som under årens lopp utvecklade rörelsen.

 

Efter Olai tog en av hans tidigare anställda, Rune Edblad, över. När han slutade förvandlades järnhandeln av Anders Lindgren till blomsterbutik. Under den tiden brann fastigheten ner och blomsterhandeln flyttade till andra lokaler vid torget. Askersundsbostäder AB blev nya ägare till det nuvarande Apotekshuset med lägenheter.

 

Numera finns det också en kulturskylt på fastigheten som Föreningen Gamla Askersund skruvat dit. Den upplyser om husets historia. Leif Linus  har hjälpt till med några bilder.

 

Publicerat av

Ove Danielsson