Änder och måsar i Askersunds hamn kan simma lungt.

Fåglarna  i Askersunds  hamn kan  koppla av , om nu fåglar kan göra det. Kultur- och tekniknämnden har genom beslut föreslagit att kommunen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna ska införa ett förbud mot att mata fåglar i hamnområdet under sommarmånaderna. Kommunledningsförvaltningen har utrett ärendet, men kan inte se att skälen för ett förbud mot att mata fåglar. 

Skälen är inte tillräckliga för att ordningsföreskrifterna ska kompletteras enligt kultur- och tekniknämndens förslag. Förvaltningen bedömer att problemen med fåglar och bristfällig renhållning i hamnområdet inte varit av den dignitetet att ett formellt förbud mot matning skulle vara aktuellt att införa. Däremot kan en åtgärd från kommunens sida vara att sätta upp skyltar i hamnområdet med budskapet att matning av  fåglar undanbedes, för att skapa en trivsam miljö.

Publicerat av

Ove Danielsson