Pensionärerna sviker restaurangen på helgerna.

Pensionärerna är för dåliga på att äta i Sjöängens matsal på helgerna. Det kommer att få konsekvenser. Förvaltningen föreslår därför att besparingssyfte stänga äldrerestaurangen på helgerna. Antalet gäster är för lågt konstaterar ansvariga. Under perioden juli 2017 till och med februari 2018 har antalet gäster i genomsnitt på helgerna varit 2,5 personer.  Äldrerestaurangen stängs på helgerna från och med 9 juni. Kommunledningsgruppen har sagt ja till förslaget.

Stängningen medför att matsvinnet minskar, då redan tillagade måltider inte behöver kasseras vid få eller inga gäster allas. Personalkostnader under helgerna minskar eftersom ökad bemanningen krävs för servering i äldrerestaurangen på helgdagar. En negativ konsekvens är att den allmänna servicenivån till äldre  på sämre. Stängning av restaurangen på helgdagar innebär sammanfattningsvis en besparing dels i matsvinn  , dels  i personalkostnader.

 

Publicerat av