Medborgarförslag om cykelbana Askersund-Laxå

En cykelbana utmed väg 205 mellan Askersund och Laxå skulle sitta fint! Det tycker en medborgare i ett förslag till de båda kommunerna. Cykelbanan skulle anläggas på båda sidorna eller bara en med mötande trafik på. Medborgaren är medveten om att det skulle bli mycket kostnadskrävande med cykelfält på båda sidor av vägen på grund av geologiska orsaker. Nuvarande vägbana bör hur som helst breddas för att öka vägstandarden, ungefär som mellan Röfors och Laxå anser medborgaren. Där finns plats för både gående och cyklister med ett bra avstånd från bilisterna.

 

Det är viktigt med bra cykelvägar. Både  för  miljön  och hälsan.

Motiveringen till förslaget är att cykelåkning mellan de båda tätorterna är lämpligt transportsätt, både miljövänligt och hälsobefrämjande. Det har förekommit en del olyckor på den smala vägen mellan de båda orterna.  Under sommarhalvåret är det många turister som använder 205:an, inte minst motorcyklister. Andelen inblandade cyklister är säker låg, men det beror ju på att så få vågar cykla den vägen i dag.

Laxå kommun har utlyst sig att vara en ecokommun påpekar medborgaren i sitt förslag och att Sydnärkes kommuner samverkar för att utveckla turismen. Det är porten till Tiveden i väster och norr. Medborgaren citerar också Laxås kommunalråd Bo Rudolfsson från en artikel där han säger ” att cykling ger mer kondition och hälsa. Man värnar också om miljön och det kostar inte kommunen något”. Rudolfssons uttalande ligger helt i linje med medborgförslaget, men då behövs det också bra cykelvägar.  Nästan varje utländsk bil har cyklar med sig.

”Kostnaderna för en cykelbana mellan de båda orterna borde Trafikverket och kommunerna stå för. Åtgärderna skapar arbetstillfällen, ökar trafiksäkerheten, samt en del i att underlätta för fler än jag som flyttar ut på landet. Skatteintäkterna ökar om inflyttningen ökar. Askersunds kommun projekterar för att dra fiber i området mellan Askersund och fram till kommungränsen mot Laxå. Kanske grävning och samordningsvinster kan göras”, skriver medborgaren i sitt förslag.

Förslaget har varit uppe i Askersunds fullmäktige och lämnas  över till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Publicerat av