Information om ny idrottshall i Askersund

Pressmeddelande från Askersunds kommun

2018-10-05

Informationsmöte om idrottshall i Askersund

På torsdag den 11 oktober hålls ett öppet informationsmöte inför förstudien som ska utreda förutsättningarna för att bygga en ny idrottshall i Askersund. Kommunens idrottsföreningar har bjudits in till mötet, men även andra intresserade är välkomna.

Kultur- och tekniknämnden i Askersunds kommun har beslutat att genomföra en förstudie när det gäller förutsättningarna för en ny idrottshall i Askersund.

– Förstudien ska utreda behov, placering, kostnad och storlek när det gäller en ny hall. Vi vill i ett tidigt stadium få med föreningarna och andra intresserade i den här processen, säger Johan Calais (S), ordförande i kultur- och tekniknämnden.

En enkätundersökning kommer att skickas ut till berörda föreningar och organisationer i anslutning till informationsmötet.

– Enkätundersökningen är en del i förstudien. Vi genomför den i samarbete med Örebro läns idrottsförbund, som vi har ett bra samtal med kring fortsatt utveckling av idrotten i kommunen, säger Daniel Eriksson, tillförordnad kultur- och fritidschef i Askersunds kommun.

Informationsmötet om ny idrottshall hålls torsdag 11 oktober kl. 18.00-19.00

i Visholmen på Sjöängen.

Publicerat av