De ska styra Askersund i fyra år

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 ska genomföras. Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till ledamöter och ersättare.

Till ordinarie ledamöter föreslås Caroline Dieker (M), Linus Thomas (M), Hans Sedström (KD), Fredrik Wernheden (L), Siv Ahlstrand (S), Peter Thuresson (S), Ronny Larsson (S), Billy Ludvigsson (C), Annika Finnström (V), Jonas Bygdén (SD) och Ulla-Carin Grafström (LPo).

 

Till ersättare föreslås Veronica Wiberg (M), Jan-Åke Looström (M), Klas Folenius (KD), Staffan Korsgren (L), Jan-Olov Carlsson (S), Monika Andersson (S), Tomas Vynge (S), Kerstin Svärd (C), Margareta Widell (MP), Lina Särén (SD) och Jan Gullstrand (SD).

 

Till ordförande, förste vice respektive andre vice ordförande föreslås Caroline Dieker (M), Hans Sedström (KD) och Siv Ahlstrand (S).

 

Val av valnämnd

Ärendebeskrivning

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 ska genomföras. Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till ledamöter och ersättare.

Till ordinarie ledamöter föreslås Bo Sylwan (M), Kurt Blomkvist (S), Per Willén (C), Maria Lilja (SD) och Roger Lif (V).

 

Till ersättare föreslås Erling Johansson (KD), Lars Karlsson (L), Solveig Samuelsson (S), Margareta Widell (MP) och Karl-Erik Möller (LPo).

 

Till ordförande respektive förste vice ordförande föreslås Bo Sylwan (M) och Kurt Blomkvist (S).

 

 Val av socialnämnd 2019-2022

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022

 

Till ordinarie ledamöter föreslås Veronica Wiberg (M), Niina Iinatti (M), Anna-May Björk (KD), Jeanette Nilsson (L), Siv Ahlstrand (S), Kenneth Johansson (S), Ylva Jönsson (S), Monika Davidsson (C), Lena Östling (V), Jonas Bygdén (SD) och Maria Lilja (SD).

 

Till ersättare föreslås Jan-Åke Looström (M), Ricky Öhlin (M), Michail Brittenstrand (KD), Ylva Lundbohm (KD), Faisal Alhaji Mustafa (S), Marina Carlsson (S), Erik König (S), Birgitta Fredriksson (C), Ingrid Fries Hansson (MP), Elisabeth Tegelaar Peterson (SD) och Carl-Eric Åneby (SD).

 

Att Anna-May Björk (KD) utses till ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022,

Att Veronica Wiberg (M) utses till vice ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2019-

2022

Att Siv Ahlstrand (S) utses till andre vice ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2019-

2022.

___________

 

Val av barn- och utbildningsnämnd 2019-2022

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatperioden 2019-

2022 .

 

Till ordinarie ledamöter föreslås Johanna Martin (M), Sofia Härdvall Hansson (M), Daniel Öst (M), Anna Lundbom Hermansson (KD), Ronny Larsson (S), Peter Thuresson (S), Inger Trodell Dahl (S),

Kjell Johansson (C), Anna Gransten (MP), Jonas Bygdén (SD) och Lina Särén (SD).

 

Till ersättare föreslås Arne Kumm (M), Billy Gilbertsson (M), Ulrika Lindblad (M), Klas Folenius (KD), Tomas Olsson (S), Ann-Louise Karlsson (S), Anna Ahnér (S), Johan Danielsson (C), Björn Naesje (V), Maria Lilja (SD) och Ulla-Carin Grafström (LPo).

 

Till ordförande, förste vice respektive andre vice ordförande föreslås Johanna Martin (M), Anna Lundbohm Hermansson (KD) och Ronny Larsson (S).

 

Val av kultur- och tekniknämnd 2019-2022

 

Val av ordinarie ledamöter och ersättare i kultur- och tekniknämnden för mandatperioden 2019-2022. Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till ledamöter och

ersättare.

Till ordinarie ledamöter föreslås René Rijns (M), Meliha Mehmed (M), Mattias Hulth (KD), Staffan Korsgren (L), Johan Calais (S), Tomas Vynge (S), Margaret Englund (S), Peter Danielsson (C),

Malin Lönnqvist (V), Jonas Bygdén (SD) och Karin Bygdén (SD).

 

Till ersättare föreslås Per-Oliver Wikvist (M), Per Johansson (M), Torsten Jakobsson (KD), Vilhelmina Thomas (M), Siv Peterson (S), Kurt Blomkvist (S), Lotta Norling Larsson (S), Bengt Svärd (C), Anne Helgesson (MP), Peter Schmidt (SD) och Göran Eriksson (LPo).

 

Till ordförande, förste vice respektive andre vice ordförande föreslås Staffan Korsgren (L), René Rijns (M) och Johan Calais (S).

 

Val av kommunal- och oppositionsråd 2019-2022

 

Val av kommunal- och oppositionsråd för mandatperioden 2019-2022 ska genomföras.

Kommunfullmäktiges valberedning har inkommit med förslag till kommunal- och oppositionsråd.

 

Till kommunalråd med kommunstyrelsen som verksamhetsområde föreslås Caroline Dieker (M).

 

Till kommunalråd med socialnämnden som verksamhetsområde föreslås Anna-May Björk (KD). Till kommunalråd med barn- och utbildningsnämnden som verksamhetsområde föreslås Johanna Martin (M).

 

Val av oppositionsråd kommer i början på nästa år.

Publicerat av

Ove Danielsson