Askersunds torg

Hur vill askersundarna ha sitt torg? Ska torghandeln begränsas på torget, eller ska det vara som i dag? Frågan kommer upp i fullmäktige den 25 mars som en principfråga och då gäller det för politikerna att ha lyssnat in vad folk i allmänhet tycker. Som alltid. Diskussion angående torghandelsplatser är en återkommande fråga. Förr var torghandeln en självklarhet för askersundarna.  Men det var före bilarnas stora intåg. Nu är det en hård kamp mellan torghandlarna och antalet parkeringsplatser.

Bild  och information från kommunens hemsida

Politikerna var inte helt eniga när frågan vara upp i kommunstyrelsen. Det fanns ett tjänstemannaförslag som gick ut på att näringslivsutvecklaren i fortsättningen skulle sköta placeringen av torghandlarna också till vissa områden. Bland annat till Hamntorget och Stöökagatan. Den politiska ledningen var också för tjänstemannaförslaget.

Gammal torgbild

Siv Ahlstrand, s, ansåg dock att ärendet skulle avgöras i fullmäktige eftersom det var av principiell betydelse. Det blev också majoritet för det förslaget. Ahlstrand och de som gick på hennes förslag ville ha det som i dag med fasta platser på torget. Inte att någon enskild tjänsteman skall styra det hela. Siv Ahlstrand (S) yrkade på att torghandel får bedrivas på torghandelsplatser på torget samt i Torgparken precis som i dag om ingen ansökan om markupplåtelse inkommit senast 1 mars innevarande år.

 

Gammal torgbild

Tidigare regelverk och plats har gällt under många år varpå det nu är aktuellt att fatta beslut om uppdatering om plats och vilka taxor som ska gälla. Förslag på ny taxa för torghandel samt förslag avseende plats för torghandel presenteras vid ks. När det gällde taxorna var politikerna ganska eniga.

Gammal torgbild

 

Publicerat av

Ove Danielsson

En kommentar till “Askersunds torg”

  1. Intressant att läsa om kommunen och lära sig om hur det en gång var. Vissa minnen kommer jag ihåg som liten då jag var mycket i Zinkgruvan hos min mormor. Nu har jag flyttat från Linköping till Zinkgruvan för gott och försöker ”lära ”mig lite om kommunen. En trevlig blogg.
    Guje Lindström

Kommentarer inaktiverade.