Nya husskyltar på gamla hus Askersund

Föreningen Gamla Askersund har placerat ut två nya skyltar på hus med korta historiebeskrivningar. Det skedde i torsdags, den 13 juni. Just den dagen år 1643 beviljades Askersund sina stadsprivilegier. I år var det Sundbladska fastigheten i korsningen

Trädgårdsgatan -Stöökagatan som förärades med en skylt. Nästa skylt placerades på fastigheten där fotobutiken har funnits och finns, i korsningen Stora Bergsgatan-Sundsbrogatan.  Föreningen hade valt att kalla det för Apotekshuset. En gång i tiden fanns apoteket där.

Drygt ett 20-tal skyltar finns nu uppsatta. Föreningen har också gett ut en folder med beskrivning var ”skylthusen” finns. En verklig kulturgärning. Föreningen, fastighetsägarna och kommunen delar på kostnaderna för de ganska dyra skyltarna.

Ganska mycket folk hade kommit för att lyssna på ordföranden Bengt Tivelius information om husen där skyltarna placerades. Det hela avslutades med snittar och cider inne på fotograf Jajjas innergård.

Publicerat av