Advent i Askersunds Vattentorn

Askersundarna kan känna sig lugna inför 1 advent.  Allt blir som vanligt. Bröderna Stefan och Henrik Törnquist, har assisterat av Hasse Eklind, tänt de åtta adventsstakarna i toppen på Vattentornet. De arbetar som vaktmästare vid Askersundsbostäder, som är ägare till den ståtliga byggnaden. Det är andra året som bröderna ordnar lite ljus över staden. Själv passade jag på att ta lite bilder från det 31 meter höga tornet från 1907 när bröderna tände på.

vecka-47-23-nov-2016-img_7232-10

vecka-47-23-nov-2016-img_7232-11

vecka-47-23-nov-2016-img_7232-14

Det gick åt 170 000 tegel att mura upp det gamla vattentornet på norra höjden i Askersund. Vem som räknande stenarna låter jag vara osagt, men det står att läsa i gamla gulnande papper. Tornet som är 31 meter högt stod färdigt 1907. I  dag används inte den praktfulla tegelbyggnaden. Men den blivit något av ett viktigt riktmärke för Askersunds stad. Både från sjöss och land.

vecka-47-23-nov-2016-img_7232-1

vecka-47-23-nov-2016-img_7232-17

 

 

vecka-47-23-nov-2016-img_7232-2Cisternen som sitter i toppen på tornet rymmer 280 kubikmeter vatten och är åtta meter djup. Det var år 1897 som stadsfullmäktige började utreda vattenfrågan. Vattenledningsstyrelsen lade till att börja med fram ett förslag om att anbringa en järnplåtsreservoar överst i tornet på Sofia Magdalena kyrka. Stadsfullmäktige tyckte dock inte att det var något bra förslag, utan beslutande att bygga ett nytt torn.

vattentornet-i-askersund-byggs-001

Från bygget av Vattentornet i början av 1900-talet

Det fans två alternativ att välja på. Ett var att bygga ett torn på Norra Bergen för 105 000 kronor. Det andra var att bygga en vattenbehållare  på Väderkvarnsbacken, med filter och nytt maskineri i Askersund för 106 000 kronor. Precis som i dag gällde det att hålla i plånboken för politikerna, så det fick bli det billigaste alternativet. Själva tornet är 31 meter, men från den lägsta punkten i staden skiljer det 46 meter.

I kommunens bevarandeplan från 1993, kan man läsa att tornet har ett stort kulturhistoriskt värde och är i högsta grad bevarandevärt.

Västra Strandparken i Askersund vecka 46 2016

Byggföretaget PEAB förbereder bostadsbyggandet vid Västra Strandparken i Askersund, eller Verkstadstomten som askersundarna säger till vardags. Arbetsledare Magnus Landin har bett mej följa bygget med bilder precis som jag gjort med bygget av nya Sjöängen

Bilderna från Västra Strandparken gå på min blogg, ( ovedanielsson.se) ,och vad jag förstår på PEAB:s hemsida vad det lider.

73-ava-vecka-46-2016-img_5109-2071-ava-vecka-46-2016-img_5109-372-ava-vecka-46-2016-img_5109-1574-ava-vecka-46-2016-img_5109-2875-ava-vecka-46

Nya Sjöängen invigdes med en stor show

Invigningsfesten av nya Sjöängen i Askersund blev en sprakande tillställning från scenen. Det hände något hela tiden. Körer och musikanter avlöste varandra inför en fullsatt lokal. Så mycket bättre kunde det inte bli. Det är bara att lyfta på kepsen för verksamhetschef Marie. Kvällens stora stjärna Charlotte Perrelli var mycket imponerad över lokalen och scenen. Programledare var Thomas Tegnèr. På scenen fanns hela tiden också Bohusläns Big Band. Ett gäng barn med Agnes Westerling i spetsen stod för invigningsceremonin.

Charlotte Perrelli
Radiokändisen Kodjo Akolor
Bohuslän Big Band
Thomas Tegnèr och Agnes WesterlingByggchefen Magnus Landin
Förtäring i pausen

Kanslihuset i Askersund kan komma till användning igen

 

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att Askersundsbostäder planerar att bygga om i Linden, gamla biblioteket, till utökade kontorslokaler för Sydnärkes byggförvaltning och Sydnärkes miljöförvaltning. Dessa förvaltningar är i stort behov av utökade kontorslokaler, men den borgerliga Alliansen anser att det är olyckligt att dessa kontor ska byggas i lokaler som är väl lämpade för lägenheter.

”I Askersunds kommun råder stor brist på lägenheter för äldre. Idag sitter delar av socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen samt Sydnärkes miljöförvaltning i lokaler som skulle kunna göras om till lägenheter. Även delar av biblioteket som nu flyttar ut kan göras om till lägenheter”, anser ledamöterna i Alliansen.

lilla-bergsgatan-bilutstallning-2015-07-11-18-17-4

Lilla Bergsgatan, till vänster finns i dag förvaltningslokaler. Där fanns  också tidigare  biblioteket.

”Delar av bottenvåningen på Linden går inte att använda till lägenheter utan kan med fördel fortsättningsvis användas till kontorslokaler eller liknande. Därtill är det lämpligt att det finns gemensamma utrymmen för till exempel matsal eller plats där frivilligorganisationer kan ordna aktiviteter för de äldre som bor i huset”, hävdar Alliansen i sitt förslag.

sjukstugan-byggd-1909-idag-2007-kansli-sjoangsskolan

Kanslihuset  där  nu senast skolkontoret var  inrymt

”Flytten av Sjöängskolan till nya Sjöängen innebär att kanslihuset numera är tomt. Därtill finns det tomma privata lokaler i centrala Askersund som väl skulle lämpa sig för kontorslokaler.

Genom god planering av Linden skulle Askersundsbostäder inom en relativt kort tid kunna utökas med cirka 6-10 välbehövliga lägenheter för äldre”, menar de borgerliga.

 

Alliansens förslag är:

  1. Askersunds kommun projekterar för att Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar samt de delar av socialförvaltningen som finns i Linden, lokaliseras i till exempel kanslihuset eller i privata lokaler.
  2. Askersundsbostäder iordningställer bottenvåningen på Linden till lägenheter. De ytor som inte är lämpade till lägenheter görs till samlingsutrymmen för äldre samt kontor eller liknande.

 

Förslaget som lämnats till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen samt till styrelsen för Askersundsbostäder AB  är  underskrivet av ,

Caroline Dieker (M) , Kerstin Svärd (C),  Erling Johansson (KD), och  Gunilla Högberg (L)

————————————————————————-

 

Svar på Alliansens förslag om bostäder på Linden

Kommunledningen tillsammans med Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en alternativ användning av lokalerna på Linden i samband med att det stod klart att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även skulle innehålla ett bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har diskuterats. Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för bostäder bland annat då en stor del av ytan helt skulle sakna ljusinsläpp och även kontor behöver detta.

 

Sydnärkes Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag hyr lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det finns dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en del av lokalerna.

Kanslihuset vid gamla Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talen kontor och samtalsrum som kommer att finnas på Linden när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd sitter är ju dessutom nyligen upprustade och anpassade för deras verksamhet.

 

Bostäder för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, när nytt äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående detaljplaner där man särskilt kan beakta detta.

Alternativ användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt fem år tillbaka. Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår. Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och målsättningen är att komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av lokaler är stort.

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

 att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

—————————————————————————–

Det praktfulla tegelhuset (kanslihuset) där skolkontoret var inrymt  är från 1909. Huset byggdes till sjukstuga med 20 vårdplatser. Bygget kostade 50 000 kronor och invigdes i september 1909. När sjukstugan invigdes fanns det inga andra hus på tomten. Närmast låg Kristinahemmet. På 60-talet byggdes Sjöängsskolan på tomten och det har gjort att gamla sjukstugan inte är så framträdande längre.

I slutet av 1800-talet fanns sjukstugan inrymd i fattighuset på söder. På övervåningen. Under 1896 uppgick patientantalet till nära 100 personer. Behovet av en ny sjukstuga var stort vid den här tiden. Många i Askersund tyckte det var en olägenhet. Det räckte att vara sjuk. Kontakterna med de fattiga i huset var inte särskilt upplyftande ansåg stadens beslutsfattare. År 1904 framhöll dåvarande stadsläkare Torstensson i Askersund att sjukstugan var utsatt för eldfara. Fattighjon bodde i rummen under sjuksalarna.

Sjöängsskolan skolkontoret gamla sjukstugan
Sjöängsskolan skolkontoret gamla sjukstugan

”En del av dessa hjon är passionerade rökare, som röker under större delen av dagen. En del hjon är också slöa och dricker sprit i smyg”, skrev läkaren i en tidningsartikel, samtidigt med kravet om en ny sjukstuga.

Men de fanns det som var av en helt annan åsikt. Någon menade att när patienterna tillfrisknade kunde det vara trevligt att vistas ute på gården och prata lite med fattighjonen. Det fanns en del pigga och trevliga gummor att prata med bland dessa. Men stadsläkarens ord vägde tyngre. Det byggdes en ny sjukstuga.

Första tänkte man bygga sjukstugan på Södra Udden, men staden ägde för lite mark där för att kunna genomföra bygget. Istället byggdes sjukstugan på Sjöängen, där staden kostnadsfritt upplät ett halvt tunnland. Bruksägare Cassel på Stjernsund skänkte år 1920, 25 000 kronor för en påbyggnad av sjukstugan på den norra sidan. I början på 40-talet satsade landstinget 585 000 kronor på en helt ny sjukstuga med 39 vårdplatser. En del av nuvarande vårdcentralen.

Tegelhuset användes också under en lång period efter sjukhusepoken till något som kallades kronikerhem.

 

 

 

Sten Bollings 103-åriga liv på bioduken

 

Filmen om 103-årige Sten Bolling som Leif Linus gjort hade premiär på tisdagskvällen i nya Sjöängen. Själv har jag varit med på ett litet hörn med intervjuer. Föreställningen lockade ett 100-tal personer. Allt öppnades med en liten överraskning. Åsa från

”Systrarna K” tog en sväng om med Sten Bolling framför stora bioduken i en vals. Ett populärt inslag.

Sten berättar om sitt långa liv i filmen. Det hela blandas med aktuella händelser, som hans stora intresse för dans. Det sker ett par gånger i veckan. Han bor numera i Hallsberg. Sten berättar att flytten från Åmmeberg till Hallsberg för en del år sedan berodde på en mycket trevlig kvinnlig danspartner.

Linus kommer att visa filmen också på onsdagskväll i Sjöängen. Sedan blir det lite turné i bygderna med Stens liv i bagaget.

Sjöängsskolan i Askersund ska rivas

sjoangsskolanSjöängsskolan i Askersund ska rivas. Enligt planerna ska det ske före årsskiftet. Det var meningen att också Folkets hus skulle rivas samtidigt, men så blir det inte. En ny regel säger att en byggnad inte kan rivas innan en ny detaljplan är klar.

Kommunen vill bli av med driftkostnaderna för Sjöängsskolan snarast möjligt eftersom huset inte använts längre. Samma sak är det med Folkets hus men där blir  beslutet att dra ner på driftkostnaderna så mycket det går innan det blir klart med rivning.

Många har säkert glömt hur området vid Sjöängsskolan såg ut innan högstadieskolan uppfördes. Tidigare låg där gamla Folkskolan. Det var strid om när den skolan skulle rivas i slutet på 60-talet och det har varit debatt om rivningen av Sjöängsskolan. Skolor väcker känslor. Och nu finns en helt ny skola i området som alla har stora förväntningar på.

Plockar med lite bilder hur det såg ut vid Sjöängsområdet en gång i tiden. Det är vykort, gamla tidningsbilder, bilder från Leif Linus samling och från Hanna Ljungqvist privatalbum.

Tekniken har öppnat en ny värld för Anders i Dalby

En ny värld har öppnat sig för Anders Eklund, 52, i Dalby med den nya moderna datatekniken. Anders lider av grav dyslexi. Han får inte till läsningen, men sedan några år tillbaka använder han ett talsyntesprogram kopplad till datorn. Det är en teknik som omvandlar text till tal. Han pekar bara på den text han vill höra med datapilen. Sedan börjar uppläsningen. Allt fungerar utmärkt.

Vi träffas i Askersund, för att prata och för att visa mej datatekniken som han använder. Känner vännen Anders sedan hans skoltid i Askersund.

Anders stora intresse har alltid varit historia och böcker. Men hans svåra handikapp har gjort det svårt att klara av sina intressen själv. Han har visserligen lånat talböcker, men med datatekniken kan Anders på egen hand logga in på datorn och ladda hem böcker, läsa dagstidningen och andra intressanta artiklar. En stor befrielse tycker han. Valet är hans.

-Närmast tänker jag läsa Ernest Hemingways ”Den gamle och havet”, upplyser Anders.

När det gäller böcker är Anders allätare. Som barn läste pappa vuxenböcker för honom. Texter som han minns än i dag. Som dyslektiker utvecklas andra sinnen. Som Anders minne.

-Tänk om jag haft den här tekniken när jag gick i skolan och kunnat ta del av undervisningen på ett annat sätt. Då hade jag haft ett annat jobb än vad jag har i dag genom en arbetsmarknadsåtgärd. Jag hade mina drömmar. Inget fel på stället, jag trivs bra med att göra lite av varje, men jag hade nog tänkt göra lite annat när jag var yngre. Men mitt handikapp satt stopp för det när jag gick i skolan. Det var bara att acceptera då. Jag hade en assistent som läste högt för mej i skolan. Det blir inte detsamma som att läsa själv som i dag, berättar Anders.

-När jag tog körkort vid 19 års ålder fick jag teoriboken uppläst för mej. Eftersom jag har bra minne var det inga problem vid de muntliga teoriförhören .

-Folk kanske tror att vi dyslektiker inte är lika smarta som andra, men som du hör är jag inte annorlunda än andra. Problemet är att jag inte får till läsningen, men med datatekniken kan jag läsa allt. Helt underbart. Och jag kan till och med välja på om en kvinna eller man ska läsa upp texten. Vill jag ha det på engelska går det också bra. Och jag har köpt programmet till datorn själv, förklarar Anders.

Efter skolan bröt Anders upp från hembygden. Han ville komma till ställen där ingen kände honom och lämna det gamla. Det blev bland annat folkhögskola i Göteborg, med program som var anpassad för Anders behov.

-Orten där jag bott har aldrig haft någon stor betydelse för mej. När jag låst lägenhetsdörren kunde jag blunda och tänka mej att det vara New York, eller någon annans stans i världen. Jag har varit ute och rest lite och det har betytt mycket för mej. Men nu är jag hemma i Dalby igen och där trivs jag med sambon Maria, upplyser Anders, nöjt.

-Klart jag varit deppad ibland för mitt handikapp, men alla människor är väl lite deppade ibland. I grunden är jag en glad och positiv människa som inte gräver ner allt för djupt i tråkigheter. Ibland har jag blivit retad för mitt handikapp, men jag har inte tagit det så hårt. Åtminstone inte som vuxen. Jag vet vem jag är och det brukar jag förklara. Ingen behöver påpeka det.

– Jag vill gärna besöka museer när vi är ute reser, men problemet för mej är att jag inte kan läsa informationen. Men det finns ett lysande undantag i Trollhättan och SAAB- museet. Där få man en informationstelefon att ta med runt som berättar om föremålen. Så skulle det vara på alla andra liknande ställen, tycker Anders.

Förhoppningen som Anders har, är att så många som möjligt i hans situation tar till sig tekniken som han använder. Själv fick han tips om vad som fanns från en person inom utbildningen.

-Jag tror att man kan få bidrag till tekniken genom Arbetsförmedlingen. Är inte säker? Men det var inte aktuellt för mej. Jag ville ha ett eget program och en egen dator, tillägger han.

För den som är intresserad av hjälpmedlet som Anders använder, går det säkert att höra av sig till honom. Han berättar nog gärna om hur tekniken fungerar som förändrat hans liv.

Bakgrunden till det här reportaget är att Anders ofta kom till mej och berättade att han läst vad jag skrivit på bloggar, i tidningar och på Facebook. Han hade också ofta sagt att han inte kunde läsa. Jag fick inte ihop det, men har nu fått svaret. Teknik kan vara underbar ibland.

I dag arbetar Anders  åt gruvbolaget i Zingruvan.

Koppartråd under dubbelsängen

 

Varje år spricker 20 000 äktenskap på grund av påverkan från underjordiska strömmar. Det var vännen ”Sme-Bertil Karlssons i Lerbäck klara budskap . Han hade läst det i tidningen och då måste det vara sant. Folk blir griniga och trötta och får svårt att koncentrera sig. Det leder i sin tur att folk blir innerligt trötta på varandra, med skilsmässor som följd. Vem orkar med en människa som ständigt är trött och grinig undrade Bertil.

Smeden var också helt säker på att han kunde lösa problemen. Han hade bevis på det. Bertil hade kommit på en uppfinning med koppartråd som tog bort underjordiska strömmar. Genom att placera koppartrådarna under dubbelsängen, så skulle allt bli frid och fröjd. Par som i många legat och smågruffat i den äkta sängen blev enligt honom snälla mot varandra med allt vad det kunde innebära..

Anledningen till att smeden började intressera sig för vad som fanns i marken var att han själv drabbats av olika besvär och att han ständigt frös om fötterna när han låg i sin säng. Besvären var som bortblåsta med koppartråden konstaterade han nöjt.

Bertil var medveten om att många skrattade bakom ryggen åt hans teorier om markstrålning. Men det bjöd han på. Ett problem för honom var att få komma hem till folks dubbelsängar och att få ta bilder på uppfinningen, därför erbjöd jag honom att få komma hem till oss. Som journalist skulle jag skriva om den fantastiska koppartråden så jag kände mej lite tvingad att ställa upp. Bertil drog kopparledningar under dubbelsängen . Men även runt huset. Jag märkte inte någon skillnad. Har alltid sovit gott. Men det blev besvärligt att städa för alla koppartrådar under sängen.

Efter mitt reportage med bilder blev ”Sme-Bertil” under dubbelsängen blev han en rikskändis. Bertil fick bland annat göra framträden i tv hos Robert Aschberg. Han gav också ut en bok, som verkligen visade att han trodde på sin sak.


Minnet av honom är vår katt Alice. Bertil älskade djur. När det kom katter till hans hus blev de matade. Många stannade och med åren blev det en del katter om man säger så. Kattakuten i Skyllberg ryckte in för att få ordning på det hela. I en kull som Kattakuten tog hand om fanns vår Alice. Vi betalde 700 kronor och det är något som vi aldrig ångrat. Utom när hon ska ut mitt i natten.