När Elektrolux lämnade Askersund

Elektrolux AB Motala var under 15 år en stor arbetsgivare i Askersund. Som mest arbetade ett 50-tal personer i lokalerna intill gamla Repslageriet i korsningen Torebergsvägen – Trafvenfeltsvägen. I dag används industrifastigheten till förskoleverksamhet. Ute på stan sa folk alltid lite elakt att de anställda satt och gjorde ”motstånd” i fabriken. Men så var det inte. Huvudsysselsättningen var tillverkning av kyltermostater. Fabriken i Askersund var en satellitverkstad till Elektrolux i Motala. Verksamheten pågick mellan 1951 och 1966.

Bild från Elektroluxs  fabriken vid Repslagaren. Alla bilder i bloggen  från verksamheten  kommer  ur Henry Johanssons familjealbum. Han arbetade från starten 1951 till det bittra slutet 1966.

Henry Johansson i mitten på bilden.

Reportage  när Elektrolux i Askersund  var på väg upp.

Många har säkert glömt den stora arbetsplatsen, men det finns personer som jobbat i fabriken och minns. Vid nedläggningen erbjöds de anställda att fortsätta inom företaget men då på en annan ort. Men det fanns inget intresse att flytta. Anledning till nedläggningen var att det blev billigare att köpa termostater från annat håll än att tillverka själva i Askersund. Med ett finare ord kallas det rationalisering. Många av de anställda hade jobbat från starten 1951, bland annat Henry Johansson. Han finns inte i livet längre men jag har fått ta hand om ett antal bilder från familjealbumet hans tid vid fabriken i Askersund. Henry var för askersundarna känd som en trogen frälsningssoldat. Han fanns troget i Torghallen för att sälja Stridsropet.

Företaget satsade hårt på trivsel för de anställda. Bland annat byggdes en mindre idrottsplats i anslutning till fabriken. Barnstugan Repslagaren finns på den platsen i dag. Företagsledning med avdelningschef Rajfors i spetsen insåg tidigt att trivsel för arbetarna  gav mycket vackra  produktionssiffror.

Luciafest. På bilden finns många  kända askersundare.

Företagsledningen anlade en fotbollsplan vid fabriken.

Elektrolux köpte fastigheten av fabrikör Per Ekström 1952. Han var ägare av Wibellmetodens ringfabrik, som hade flyttat sin verksamhet i lokaler som låg  utmed Hagavägen. Askersunds kommun blev senare ägare till fastigheten intill gamla repslageriet. Verksamheten har skiftat i lokalerna igenom åren. Under en period var det kommunens friskvårdslokal, brottarklubben höll till där, och det har också varit bostäder för ensamkommande. Bara för att nämna något.

Bilder från 1966 i samband med nedläggningen av Elektrolux. Arbetarna på väg hem.

 

Från början var det endast ett repslageri i den röda längan ut mot Trafvenfeltsvägen. Den fanns ingen fabriksbyggnad i området. Bakom satsningen stod repslagerimästare C.J Carlsson. Han kom med fru och barn till Askersund år 1899 från Örebro där han byggde en repslageribana. 1909 övertog sönerna Nils och Ivar verksamheten. 1920 uppfördes fabrikslokalen inne på gården. I lokalen bedrevs hampaspinning och tågvirkestillverkning som industri. Skeppstågvirke upp till de största dimensionerna var firmans specialitet. En av bröderna, Ivar, drev också en möbelaffär i Askersund. En annan broder, Torsten, hade en speceriaffär vid torget där  blomsterhandeln finns i dag. En bidragande utveckling av rörelsen var också att bröderna reste runt i Sverige som handelsresande för att öka försäljningen av sina produkter. Det gav resultat.

Bröderna Carlsson överlät senare rörelsen till AB Wahlbecks fabriker i Linköping.

Bilder från april 2019