TILLBAKA TILL HEMSTADEN FOLKE DAHLBERGS ASKERSUND

Folke Dahlberg (1912-1966) föddes i Askersund och är utan tvekan stadens främsta konstnär och författare. I Sjöängens konsthall öppnas den 2 juni en utställning som ger en inblick i hans liv och verk, med fokus på hans förankring i staden och landskapet kring norra Vättern.

 

En rad konstverk i original visas, såväl exempel på de stora surrealistiska punktteckningarna som de illustrativa bilderna med motiv från norra Vättern.

Samtidigt öppnas utomhusutställningen Folke Dahlbergs Stig, en konst- och litteraturpromenad längs stranden mellan hamnen och Sjöängen.

Tillbaka till hemstaden och Folke Dahlbergs stig invigs den 2 juni 2018 av landshövdingen i Örebro län Maria Larsson.

Utställningen som arrangeras av Folke Dahlberg Sällskapet, pågår till den 4 augusti 2018.

 

Åtta röster om Folke Dahlbergs ord och bilder

Folke Dahlberg Sällskapet har kommit ut med bok nummer 11 i Sällskapets skriftserie. ”Ögonens förvandlingsrum är namnet”. I boken skriver åtta olika författare om Folke Dahlbergs bilder och texter. De har alla olika tyngdpunkter och infallsvinklar. Tillsammans vittnar de om hur ett till synes och profilerat verk ändå kan visa vara så mångfacetterat.

Här finns Else-Britt Kjellqvists fokus på ötillvarons centrala roll. Lars-Håkan Svensson skriver om vattenmotiven i dikterna. Elisabeth Lidèn gör jämförelser mellan stora punktteckningar och de samtidiga strömmingarna i svensk och internationell konst. Anders Weidar gör en djuplodande analys av Den berusade båten. Mats Jansson visar hur text och bild interagerar i Folke Dahlbergs böcker. Bangt af Klintberg belyser de folkliga myternas roll i Vättern. Kate Larson tolkar författarens förankring i landskapet. Staffan Söderblom gör nedslag i dikterna och finner att också det som är prov på ofullständigheter och tillkortakommanden berikar bilden av en spännande författare.

Det är i år 50 år sedan Folke Dahlberg drunknande i Karlsborgsviken. ”Ögonens förvandlingsrum” bekräftar hur närvarande han är med sina texter och bilder, hur man alltid kan närma sig honom på nytt. Titeln är hämtad från en av hans sena dikter, några rader om det konstnärliga skapandet om de ”små gesällerna, som står i ögonens förvandlingsrum och hamnar på en bild”.

Sällskapet har ett intressant program för minnesåret. Det äger rum i Karlsborg. När Sällskapet manifesterade 100 år efter hans födelse började det med en minnesutställning i Askersund. Det blir en specialutställning i Brovaktarstugan, där den permanenta utställningen finns. Utställningen har namnet ”Hemma i landskapet”. Vid årsmötet den 7 augusti blir Bengt af Klintberg årets talare. Dagen före hålls ett seminarium på biografen i Karlsborg under rubriken ”Inspiration i landskapet”. Deltagare blir Bengt af Klintberg, Lennart Jörälv och Kerstin Bjärkstedt. Moderator är Jonas Modig. Christer Arvidsson ska vidare läsa texter av Folke Dahlberg