Önskemål i Askersund om förbud att mata fåglar i hamnen sommartid.

 

 

Förbjud matning av fåglar i Askersunds hamnområde under sommarmånaderna. Det vill ledamöterna i kultur-och tekniknämnden. För att få tyngd i det hela vill politikerna i nämnden också få in förbudet i de allmänna ordningsföreskrifterna. Ännu har inte frågan varit uppe i kommunstyrelsen eller fullmäktige för avgörande. Många boende i hamnområdet har känt sig störda av måsar, kajor och änder.

Om förslaget går igenom undrar många hur själva kontrollen ska gå till. Vad händer om någon slänger ut några brödbitar till fåglarna? Ska polisen ingripa?  Blir det böter?  Frågorna är många. En av anledningarna till att det samlas mycket fåglar är inte bara matning. I hamnen finns ett antal restauranger och kiosker som lockar. Kajor och måsar slår sig ofta ner på räckena runt serveringarna för att kolla om det finns något matnyttig. Eller om någon tappar några godbitar.

Askersunds kommun har fått många märkliga donationer genom åren, där kravet har varit gåvan ska ombildas till fonder. En donation handlar just om mat till fåglar . Bakom donationen stod makarna Judit och Nils Setterberg i Falla, Skyllberg. Judit avled 1986, men då var maken Nils redan borta. Det handlade om ganska mycket pengar. Den största privata donationen som kommunen ansvarat för. Behållningen i boet, 360 268:38 kronor, skulle enligt testamentet placeras i en djurfond. Enligt testamentet som upprättades redan 1962 skulle ”fondens hela ränteavkastning gå till åtgärder för skydd av i vilt tillstånd varande djur på marken och för fåglar i luften. Ränteavkastningen skull årligen förbrukas”.

I testamentet föreskrevs att fonden skulle förvaltas av Lerbäcks kommunalnämnd. Nu skrevs testamentet före kommunsammanslagningen, så det blev istället kommunstyrelsen i Askersund som delar ut pengar för att hjälpa djuren. I testamentet står det tydligt och klart att det är djuren i Lerbäck och Snavlunda, som ska förfoga över ränteavkastningen. Hur makarna Setterberg tänkte hindra fåglarna från centralorten att få ta del av fröna har jag inte fått klart för mej.

Arne Björk matade fåglarna i Falla  under  många  med hjälp av pengar från makarna Setterbergs fond.

I testamentet ingick fast och lös egendom beräknad till 83 800 kronor. Nu blev den summa betydligt högre efter försäljningen av makarnas hus i Falla och en auktion. Sammanlagt blev summan från makarna Setterberg drygt 500 000 kronor . Testamentet var inte riktigt bevakat från början. Det fanns släktingar som hade rätt på en del av pengarna. Beslutet blev till slut att djuren och släktingarna fick dela på pengarna.

1990 rev kommunen upp det gamla beslutet om hur pengarna till djuren skulle fördelas. Olika föreningar och allmänheten fick då också chansen att vara snälla mot djuren med hjälp donationspengarna.

Ruben Carlsson i Falla som jag kände ganska nära fortsatte att mat fåglarna något år efter Judits död. Han bodde granne med henne. Ruben berättade för mej att hon hade hela frysen full med bröd, talg och annan mat till fåglarna. Ruben använde sig av det förrådet så länge det räckte.