Publikjubel för Hamletföreställning i Askersund

Askersund var redan på 1830-talet en mycket bra teaterstad. Men det  var klent med det scentekniska, men det hindrade inte de resande teatersällskapen från att servera självaste Shakespeare inför en tacksam publik. Askersund har nu fått en film-och teaterscen i Sjöängen som får beröm av de flesta. Har varit på föreställningar där artister varit smått lyriska över scenen och huset. Det är väl bara att hoppas på att verksamheten blir så bra som ansvariga tänkt sig. Att det kommer mycket folk till arrangemangen. Vårens program bjuder på en stor blandning av musik, teater och film. Det är bara att önska lycka till.

Jag har läst en gammal artikel om en Hamletföreställning i Askersund som blev lite udda. Teaterbandet kom körande till stan en förmiddag med ambitionen att spela samma kväll. Någon annan lokal än en lada fanns inte att tillgå. Kruxet var att tiden inte medgav att bygga upp en scenestrad och följaktligen kunde man heller inte ordna till den klassiska falluckan genom vilken Hamlets faders vålnad skulle försvinna.  Teaterdirektören slet sitt hår, men då fick inspicienten en lysande  ide.  Eftersom det var jordgolv i denna veritabla teaterlada var det lätt att i ett hörn gräva en grop. Lagom för Hamlets faders sorti. Det gällde bara att täcka över gropen med ett trälock, som vålnaden i rätt ögonblick så omärkligt som möjligt kunde sparka undan.

Teaterdirektören var mycket nöjd med det betydelsefulla scenarrangemanget. Det hade klarats ut med hjälp ett par flinka spadar. Scenarbetarna hade dock nöjt sig med att gräva en två alnar djup grav. Den långe skådespelaren uppmärksammade teaterchefen på att gropen inte var nog djup. Den borde vara tre alnar. Teaterchefen var helt kallsinnig till varningen och menade att skådespelaren kunde huka sig. Det gällde att inte vara för bekväm på landsortsteatrar.

Så gick ridån åt sidan och snart var stunden inne för första aktens dramatiska höjdpunkt. Mötet mellan dansprinsen och hans faders ande på Kronobergs slottsvallar. Med ihålig stämma avslöjade vålnaden de välbekanta, ruskiga omständigheter kring sin bortgång. ”Farväl, farväl! Förglöm mej ej! mässade spöket, medan det skred mot trälocket. Med en lätt knix med foten förpassades locket åt sidan, och sedan dykningen ner i gropen.  Men i nästa stund steg ett vrål upp ur avgrundens djup. En spottande och svärande vålnad blev åter synlig. Han hade hävt sig halvvägs upp på kanten av gropen fruktansvärt arg.

Publiken satt slagen av häpnad och särskilt sådana som kunde sin Shakespeare. Vad hade flugit i vålnaden? Jo saken var den att det hade regnat duktigt hela eftermiddagen och mycket vatten hade läckt ner i den ordningsställda avgrunden. Spelet måste gå vidare, en helig regel för teaterkonstens utövare. Det ansåg åtminstone Hamlet som oförskräckt deklamerade på: ”Förglömma dig! Nej, arma ande, nej! Så länge detta yra klot har minne”.  Vålnaden däremot gav tusan i de klara scenanvisningarna om att han borde förbliva i avgrundens svavelångor. Trots direktörens väsande förbannelse ur kulissen ändrade Hamlets fader upp ur gropen och klafsade över scenen drypande av lervatten. Och aldrig har Shakespeare inkasserat ett sådant publikjubel som den gången i Askersund