Udda lägenheter i Askersunds gamla bryggeri

Delar av gamla bryggeriet i Askersund har förvandlas till tio udda och intressanta lägenheter. Ägaren Klas Stjernström har också den goda smaken att återställa skylten” Askersunds bryggeri” på väggen. I en av byggnaderna finns Klas ytbehandlingsföretag Galfa. Det är också företaget som står för bygget av lägenheter.  I dag handlar det ofta om bostadsrätter i Askersund, men Klas satsar på hyresrätter som många frågar efter i dag. Lägenheterna har blandade storlekar allt från ettor till fyror.

Klas har försökt behålla så många detaljer från bryggeriepoken som möjligt. Alla lägenheterna är unika på sitt sätt. Varje lägenhet har formats efter den gamla bryggerilokalen. Det är moderna lägenheter som döljer en gammal bryggerihistoria. I en del träbalkar finns det namn inristade av folk som jobbat där en  gång i tiden. Och naturligtvis finns det hiss i den höga byggnaden.  Klas räknar med att lägenheterna ska var inflyttningsklara i början av november. Före det tänker han att visningar för alla som anmält sitt intresse för att bo i gamla bryggeriet med en utsikt som är få förunnat. Ännu är det inte försent att anmäla sitt intresse upplyser Klas. Hyrorna kommer att ligga på ungefär samma nivå som övriga hyreslägenheter i Askersund.

Lokalen där ölet bryggdes förr har bevarats och rustats. Klas har planer på öltillverkning på sikt. Men först är det lägenheterna som gäller. Sedan kommer det  öl från Askersund igen.

Klas med kakel från Askersund 

Askersunds bryggeri var ett mycket gammalt bryggeriföretag från 1840-talet. Bryggeriet lades ner i slutet av 50-talet.  Den ståtliga byggnaden, där Galfa finns i dag, dominerade under en lång period stadens västra höjdsluttning. Men har det tillkommit hyreshus i närheten. Men visst är bryggeribyggnaden ståtlig.

Bild från Leif Linus  bildsamling

 

Bruksinspektor Otto Sundblad startade bryggeriet på 1840-talet, men då på nuvarande Folkets hus gården. Till en början var det endast svensköl som gällde. Men 1848 anställdes bryggare Weiss från Bayern. Då började förstås också tillverkningen av Bayerskt öl. Askersunds bryggeri var ett av det första bayerska bryggerier i landet.  Efter Weiss kom en ny bryggmästare, en Dreihall från Wurtemberg. År 1865 flyttade Sundblad bryggeriet till den nuvarande platsen på västra sluttningen vid gamla kyrkogården.