Låg ränta sänkte Norrys donationsfond

”A.R Norrys  donationsfond”  har avvecklats. August Rudolf  Norry instiftade en fond  när han slutade sina politiska uppdrag  i Askersund 1947. Summan var på 5 000 kronor. Enligt Norrys önskan skulle inte pengarna få röras förrän summa var uppe i 10 000 kronor.  Räntan skulle sedan användas till förskönande av staden. A R Norry var en känd profil i Askersund. En rad år satt han ordförande i dåvarande stadsfullmäktige. Norry ägde också ett hyreshus i centrala Askersund.

Från Askersunds 300-jubileum 1943. Invigning av Torgbrunnen. I mitten Norry i samtal med  dåvarande kronprinsessan  Louise. Till vänster prins Eugen  och konstnär Folke Dahlberg  som gjort relieferna till brunnen. 

Under ett antal år delades det också ut ett pris och en sköld att skruva upp på huset. Det var kulturnämnden i Askersund som beslutade om vilka fastighetsägare som skulle få priset.  Det var mycket hedrande att få priset. Norrys pris var mycket fint. Något som folk talade om. Går man runt på stan finns det sköldar på en del hus. Två husägare vid Lilla Bergsgatan har fått priset. Där sitter sköldarna prydligt på väggarna. Men nu är det några år sedan något pris delades ut.

A R Norry trodde förmodligen att ränteläget från 1947 alltid skulle bestå. Att donationssumman bara skulle växa och växa. Men så blev det inte. Avkastningen blev så låg mot slutet att det inte fanns någon mening att dela ut priset. Det rörde sig bara om kaffepengar i avkastning Enligt nya regler fanns det möjlighet att dela ut alla pengar som fanns kvar i fonden,, 23 023 kronor och därmed  också avsluta  fonden. En utdelningsjury bestående av Inger Larsson, s, och Staffan Korsgren, har beslutat att pengarna ska användas för inköp av något som i slutprotokollet kallas för ”vattenlek” till lekplatsen i Strandparken. Förmodligen finns det  lite att välja på. Något att grunna över.

A.R. Norry  på promenad  utmed Sundsbrogatan.

När A R avled 1969 i en ålder av 92 år tog sonen Åke över förvaltningen och bostaden. Han var dock inte helt nöjd med kulturnämnden sätt att se på vad som ”förskönande staden”.

”Jag tror absolut inte att det var pappas mening att de som målar om hus skulle få pengarna. Så har det ju varit. Vad han menade med en försköning var att man skulle köpa in konstverk av något slag som alla kund ha glädje av”, förklarade Åke en gång när jag besökte honom.

Norry  ägde en fastighet i centrala Askersund med  utsikt  över torget.

Åke själv var en lite annorlunda person med egna idéer. Men han värnade om Askersund och hade åsikter om det som hände i Askersund och om det som inte hände. Minns att han inte tyckte om mopedåkande ungdomar som bullrade och störde. Åke tyckte att polisen inte ingrepp nog ofta mot störande mopedister. Därför gjorde han anmälningar för att få saken utredd.  Han var inte ute så mycket ute efter ungdomarna, utan mera polisens arbetssätt.  Ett bevis på det var att han kunde bidra med pengar till de som fick böter.