Vårdcentralen i Askersund och nybygget har kopplats ihop

Det senaste  som  hänt  på nybygget vid Vårdcentralen  är att en passergång mellan  nya  och gamla bygget. Ännu är den  inte klar. Någon öppning i gamla  byggnaden finns ännu inte. Den kommer i ett senare när det mesta  är klart.

Passergång mellan husen är på gång

Arbetet med en innergård pågår för fullt.

Glada  och duktiga murare  på bygget