Det låg en doft av stekt fläsk över Hammarsbygden

 

Bilden är från 1914. Sven Lindgren , den lilla killen till vänster med keps, har börjat i småskolan. Ringlekar var vanligt på den tiden.

En släkting till Sven Lindgren målade en tavla med Hammars kyrka och Österby skola som motiv 1939. Tavlan hängde på hedersplats hos Sven.

Rivningen av Österby skola 1988.

Askersunds kommun satsar hårt på skolan i Hammar. Det är nya tider. För snart 30 år sedan revs en skola i Hammar, Österby skola, strax intill kyrkan. Nu rustar man och bygger ut den nuvarande skolan. Den ligger dock inte på samma plats som förr.

När skolan revs hade den inte används för sitt ursprungliga behov på ett 15-tal år. När skolverksamheten upphörde började lokalerna användas för tillverkning av böcker med tapetprover till butiker. Verksamheten flyttades senare in till Askersund. Det gjordes försök med att sälja skolan, men skolbyggnader är minsann inte lättsålda. Istället blev det beslut om rivning.

Österby skola stod färdig 1913. Året efter började maskinchefen vid Hammars glasbruk, Sven Lindgren, i skolan. I samband med rivningen intervjuade jag Sven. Vill höra lite hur det var i skolan på den tiden. Och maskinchef kunde berätta.

-På den västra sidan i skolbyggnaden var det småskola och på andra sidan vanlig folkskola. Min första lärarinna hette Olga Karlsson. Minns att hon var väldigt snäll. Förr i tiden var inte lekarna så livliga på skolgården som nu. Vi fick mest hålla oss till ringlekar. På tiden tänkte man inte så mycket på hur skolgårdarna såg ut. Vad jag minns var det en bra skola. Alla äldre Hammarsbor har gått i Österby, berättade Sven.

Direkt efter skolan 1921 fick Sven fast anställning vid Hammars glasbruk.

-Jag hade som de flesta andra smågrabbar i Hammar redan börjar arbeta på bruket under loven. Minns att chefen vid bruket kom hem till oss och förklarade ” att nu ska du lille man börja arbeta på bruket”. Så gick det till på den tiden. Jag arbetade vid glasbruket i 52 år.

I början av 1940-talet brann övervåningen på skolan. Branden inträffade under krigsåren. Det gick rykten i Hammar om att det fanns fläsk gömt i skolan. Säkert var det sant. Folk som minns sa att det luktade stekt fläsk över hela bygden vid branden. Österby skola hade en stor och bra gymnastiksal. Lärarna bodde på övervåningen. De fick samsas om ett badkar på fyra lägenheter. I skolan fanns också en slöjdsal. Hammars skoldistrikt var föregångare när det gällde fria skolmåltider. Redan 1946 fick barnen i Hammar fri skolmat. Det var många år före Askersund stad. På 1950-talet lagades maten i Österby skola. En del mat kördes in till Sameralskolan i Askersund till elever från Hammar. En unik insats.

Sockenstugan strax intill Österby skola blev klar 1902. Ett hus med stor arkitektglädje. Sockenstugan är en samlingspunkt. Bland annat är den en del av utställningslokalerna vid Norra Vätterns konstrunda nu mellan 30 april-1 maj.