Platser för nöjesfält i Askersund

 

Sveriges tivoliägare är oroliga för framtiden. Det finns snart inga platser kvar att ställa upp karuseller och annat på. Bostäder, industrier, konstgräsanläggningar, banker och kontorsfasader, samt dygnsöppna affärskomplex har trängt bort de gamla evenemangsplatserna. Sveriges Tivoliägarförening har en skrivelse till landets kommuner gått ut med en vädjan om att ordna centralt belägna evenemangsplatser.

Nöjesfält på Hamntorget.
Bild: Kjell Johansson

”Vårt kulturutbud är en underhållningsform som sträcker sig över generationsgränser, kulturgränser och språkgränser vilket uppskattas av besökarna. Vi är viktiga aktörer på hemvändardagar, marknader, traditionsfester i städer på landsbygden”, betonar föreningen som går under förkortningen STF.

I många år har evenemangsplatser försvunnit och markhyror ökat.

”Väldigt ofta när vi kontaktar eller blir kontaktade av kommuner finns ingen lämplig evenemangsplats. Med den inställningen blir kommuninnevånarna utan ett kulturellt evenemang. Våra medlemmar ser sig som viktiga kultbärare. Årligen besöker 1,6 miljoner kunder våra nöjesfält”, framhåller STF, vars ordförande Pierre Heramb finns i Arboga.

Från Askersunds kommun kommer ett mycket positivt svar av utvecklingschef Henrik Olofsson. Han rekommenderar STF att beskriva hur de vill att en bra plats ska se ut. Till exempel ytmått, markunderlag, tillgång på ström, behov av uppställningsplats för fordon, avstånd till bebyggelse. På så sätt blir det lättare att hitta bra plaster för etablering svarar Olofsson som ser fram mot fortsatta bra arrangemang i Askersund .

I centralorten finns platser som har använts och kan användas för tivoli framhåller Olofsson. Det är platser som inte kommer att bebyggas inom överblickbar tid. Kommunen håller också på med att etablera en evenemangslots som ska hjälpa till med kontakter. I de mindre tätorterna finns också ett antal platser där möjligheten att sätta upp ett tivoli är mycket bra, upplyser Olofsson i sitt svar.

Men det har inte alltid varit så lätt med tivoliplatser i Askersund. På 30-talet togs beslut om en tivoliplats på den gamla sågverkstomten i Strandparken. Men det föregicks av en hård debatt i stadsfullmäktige. En del politiker hade sneglat på Skänninge kommun som drog in en del pengar på marknaden och uthyrning av mark till ett tivoli. Varför kunde inte Askersund göra detsamma?

Sågverkstomten i Strandparken. Gamla Folkskolan syns i bakgrunden.

Det fanns dock ett hårt motstånd från rektor Sjöström. Han menade att majoriteten av Askersund befolkning inte ville att staden skulle uppmuntra till marknadsgyckel och nöjesliv som tivoli. I alla fall inte på den tänkta platsen. Sjöström trodde också att oljudet från ett tivoli skulle gå ut över sjön och staden. Han ville inte ens ta i pengarna som kom från tivoliuthyrningen.

Brevbärare Sundström tyckte att Sjöström svartmålade allt.

”Han vill inte ta i pengarna. När vi startade det kommunala kafébolaget fanns det också personer som inte ville befatta sig med dessa pengar. Nu tror jag att de går åt som smör i solsken. Så blir det blir det säkert också med dessa pengar”, var Sundströms bestämda uppfattning.

Några föreslog också att göra Oxgropen till tivoliplats. Men det protesterade kyrkoherde Bäckgren emot. Han tyckte det var mycket olämpligt med en nöjesplats strax intill kyrkogården.

”Det är ju så att de flesta döda i flesta fall föras till sitt sista vilorum på aftonen, och det vore synnerligen vemodigt om ett sorgetåg skulle skrida fram här strax intill under pågående jazzmusik”, betonade kyrkoherden i debatten.

Byggmästare Holm fann dock diskussion minst sagt lustig.

”När staden ska hyra ut finns ingen plats, men när enskilda ska gör det kan man nästa hyra ut delar av kyrkogården om det skulle vara så”, förklarade Holm road.

Men nu är det andra tider. Askersunds kommun välkomnar alla nöjesarrangörer till kommunen. Det betyder inkomster både för  kommunen och näringslivet.