Grönsaksodlingen som blev Resecentrum i Askersund

Så ska det se ut när allt är färdigt

Förvandlingens vindar blåser i Askersund och särskilt då i området runt det gamla stationshuset. Ett nytt Resecentrum är klart lagom till skolstarten torsdag. Eller som platsen kallades tidigare, busstationen. Modernare anläggningar måste också ha gångbara namn som ligger i tiden. Snart öppnas också gamla Sundsbrogatan igen ut mot Haga.

En gång i tiden var det grönsaksodlingar på samma plats. Moderna tider såg till att grönsakerna försvann och ersattes med en park, och sedan en busstation. Innan Rådhuset byggdes ut fanns bussarna intill maktens boningar med en väntsal. I den byggnaden inrymdes också brandstationen. Bussarna flyttades sedan till den nuvarande platsen intill nya Sjöängen.

Lägger med lite gamla bilder både gamla och nya. En del kommer från Leif Linus bildsamling och någon från Eric Englunds och Kjell Johanssons samlingar Och en del från mej.

17 augusti 2016.

A Stationshuset, kolonilotter 1910 (2)A Mekaniska verkstaden 1904-1930-tal senare Askersundsverken 1907

Till vänster området där Resecentrum finns i dag. I bakgrunden Askersundsverken. En 30-tals bild

2015

2015

En 50-tals bild

50-tal på bussplanen med Sveriges längsta lastbil på den tiden