Omklädningsrum vid fotbollsplanen på Solberga får vänta.

 

 

 

Bild: Ann-Sofie Fahlström

 

IFK Askersund hade en förhoppning om att få till ett tillfälligt omklädningsrum i direkt anslutning till fotbollsplanerna vid Solberga inför den här säsongen i divsion fyra. Men så blir det inte. Kommunen har kollat med fotbollsförbundet för säkerhets skull om vilka krav som gäller. Det räcker med att det är ett rimligt avstånd från omklädningsrum till planen som i dag. Att det sedan är opraktiskt och lite udda med planer som saknar byggnader för omklädningsrum och pausvila i direkt anslutning till spelplanerna är en annan sak. Det vet alla som varit aktiva på något sätt inom sporten. Lite unikt.

Nedan tjänsteskrivelsen:

————————————-

 

Tjänsteskrivelse:

 

 

Ansökan från IFK Askersund om att tillskapa lokaler för att uppfylla kraven för fotbollsspel i division 4.

Sammanfattning

IFK Askersunds herrlag i fotboll har glädjande nog tagit steget upp i division 4. Föreningen har därför tillskrivit kommunen för att få till stånd en byggnation av värmerum, omklädningsrum, duschar och en del andra funktioner i anslutning till fotbollsplanerna på Solberga IP. Föreningen anger i sitt brev att önskemålen baserar sig på fotbollsförbundets krav för spel i division 4.

 

I protokoll  från KSAU 2017-01-30 §  14 finns följande beslut:

 

KSAU beslutar att ge utvecklingsavdelningen i uppdrag att utreda hur IFK Askersunds bidragsansökan ska hanteras och återkomma med lämpliga förslag på åtgärder.

 

I samtal med föreningen har önskemål framfötts om att få ett bidrag för att tillfälligt hyra så kallade byggbaracker som värmerum i syfte att uppfylla kraven under säsongen 2017. Under året föreslås ett förslag tas fram på en byggnad som uppfyller fotbollsförbundets krav samt kultur- och fritidsförvaltningens och föreningens önskemål. Detta förslag presenteras i budgetarbetet i syfte att kunna fatta beslut om frågan och vid positivt sådant bygga den inför säsongen 2018.

 

Efter kontakter med Örebro läns fotbollsförbund har det dock visat sig att de enda kraven som finns för spel i division 4 är att planen skall mäta 105×65 m, vilket redan uppfylls. I övrigt finns rekommendationer/önskemål om omklädningsrum på ”rimligt” avstånd till planen.

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

  • Avslå IFK Askersunds ansökan om stöd till tillfälliga värmerum försäsongen 2017, då inga krav på sådana
  • Uppdra åt Utvecklingsavdelningen att ta fram ett förslag på en byggnad som uppfyller Kultur­ och fritidsförvaltningens och föreningens önskemål inför säsongen 2018 och presentera detta som ett investeringsäskande i budgetprocesse

 

Beredning

Ärendet är berett av utvecklingschefen genom samtal med IFK Askersund och Örebro läns fotbollsförbund samt genom sam råd med Kultur- och fritidschefen, enhetschefen för fritid och rekreation, fastighetsstrategen samt VD för AskersundsBostäder.