Min tidningskrönika den 23 september

 

Valet är över och politikerna får nu vila några veckor. Sedan är det dags igen. Vad jag förstår får Askersund ett nytt styre och nya personer ska väljas till topposterna i nämnder och styrelser.  För ett antal år sedan var konkurrens stor om platserna. Politiker stod i kö för att få vara med och bestämma. Tror inte det är riktig så i dag. I dag får man ta lite mera vad man har och det behöver inte vara något negativt. De är ju ofta folk som är intresserade av sina uppdrag.

Det ska bli intressant att se hur politikerna får ihop det med samarbetet och samtidigt visa respekt för valresultatet. Ibland har det varit lite si och så med det. Som det varit tidigare brukar det stora partierna dela med sig i nämnder och styrelser till de som inte fått något. Men det har inte enbart varit för att vara snälla. De små måste naturligtvis också rösta på de storas förslag för att få platser.

Under några år när jag arbetade som journalist var ofta frågan  hur  många anställda kommunpolitiker det skulle vara  och vilken ersättning som skulle gälla. Länge fanns det bara ett kommunalråd. För att få lite mera jämnvikt i politiken så infördes också en post som oppositionsråd. Något som ett litet stridbart lokalparti var helt emot. De ansåg att det var slöseri med skattepengar. Minns att jag stod och pratade med det nyvalda oppositionsrådet på stan, då en ledare från lokalpartiet kom fram. Oppositionsrådet var mycket artigt och frågade hur det stod till. Men han fick inte det svar han väntade. ”Att du inte skäms att sitta på Rådhuset som motvalls kärring och till på köpet få lön för det”, blev svaret innan den arge lokalpolitikern luffade iväg. Men det var på den tiden…

Ofta var det kamp om de viktigaste posterna inom politiken, som ordförande i de olika nämnderna eller ledamot i kommunstyrelsen. Politiker som inte platsade i de tunga nämnderna fick ofta erbjudande att sitta i Hälsovårdsnämnden. På den tiden fanns det inte många tunga frågor i den nämnden. Ofta handlade det om tömning av latriner och hur råttgift skulle hanteras.  I dag är Sydnärkes Miljöförvaltning en av de viktigaste förvaltningarna.

En nämnd som hängde med väldigt länge var Hästuttagningsnämnden, vars uppgift var att vid krigsfara ta ut ett bestämt antal hästar från kommunen för krigsmaktens behov. När folk skulle tas ut till nämnden på 70-talet väckte det stor munterhet. Ofta blev det några lantbrukare som fick ta hand om den uppgiften. I den nämnden kunde ledamöterna ta det lugnt. Krigshotet var avlägset och att använda hästar om fienden kom var inte aktuellt. Men Hästuttagningsnämnden  travade ändå på som inget hänt inom krigsmakten.