MSB= Ministeriet för Städning och Bortplockning

 

Sällan har en dags betydelse omtalats så mycket. Sällan har den saluförts som något man i högsta grad skulle glädja sig åt. Sällan har den aviserats i så god tid och så många gånger.

Det påpekades att alla i samhället var välkomna. Ja egentligen inte bara välkomna, de var medräknade i skaran och man förväntade sig deras odelade uppmärksamhet. Man påpekade att de, i kraft av sin relativt höga ålder, inte i det här fallet ansågs tillhöra en riskgrupp. Man utlovade särskilt att ev smittorisker var obefintliga och att deltagande garanterat skulle förbättra gruppens samhörighet och välbefinnande.

Det skulle städas. Hela huset skulle nagelfaras uppe och nere. 50 % i samhället protesterade milt. Tyckte att det var onödigt, larvigt, varför så stor apparat ”det är väl bara ett sommarhus” mm mm. Kommentarerna var ovanligt många och påhittiga om man betänker hur samma 50 % i normala fall brukade uttrycka sig.

Eftersom enkätens betydelse är vitt omtalad beslöt ledningen för MSB = Ministeriet för Städning och Bortplockning om ett frågeformulär som skulle belysa svårigheterna med att engagera och entusiasmera människor. Enkäten kommer att genomföras med jämna mellanrum för att se hur svaren eventuellt över tid ändrar samhällets syn på uppgiften.

Fråga 1: Tycker du att det är en bra idé med en städdag?
Svar:: 50 % av dom utfrågade ansåg att städdagen var onödig.

Fråga 2: Har du med anledning av städdagen ändrat din inställning till hygienreglerna?
Svar: 50 % tyckte att händerna kändes som skumgummi, definitivt ett ändrat tillstånd..

Fråga 3: Tycker du att det fanns tillräckligt med material för att du skulle kunna klara din uppgift?
Svar: 50 % tyckte att tillgången till sprit var något för snål. Hade gärna sett ett glas vin även till lunchen.

Sammanfattningsvis kan sägas att 50 % i samhället var nöjda med sin insats. Man kunde i fortsatta frågor se en tydlig tendens till att detta kommer att hålla i sig över tid. Man kan konstatera att städning är en viktig sysselsättning, speciellt för riskgrupper!

Man kan också just idag konstatera att det ser ut att bli en strålande dag här på Lantstället. Jag ska vara ute hela dagen lång. Det är ju helg också, knappt man märker sånt nu för tiden. Men det är klart, nu kan man ju vara extra lat och vila sig extra mycket hihi…

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *