Jämtland gör ekonomisk vinst

Jämtland Basket kommer på sitt årsmöte, 13 juni, att redovisa en vinst på cirka 75 000 kronor.
– Det är lite sämre än budget, men utifrån förutsättningarna (byte av tre guards samt långvariga skador) är vi ändå nöjda. Skulden minskar, säger Peter Johansson.
Nästa säsong blir annorlunda både ekonomiskt och verksamhetsmässigt eftersom Jämtlands damlag flyttas över till nya ungdomsföreningen Östersund Basket. Därmed kommer ”ÖB” att till stor del finansiera damlagets kostnader.
– Målet är att öka båda lagens intäktsvolymer. Vår känsla är att det finns stöd för det hos våra samarbetspartners, menar Peter Johansson.