Delseger för Jämtland

Stjärnorna vill ha färre NBA-matcher
Cincinnati (TT-AFP)
I NBA planeras det för att testa att spela kortare matcher, 44 i stället för 48 minuter. Men stjärnorna LeBron James och Dirk Nowitzki vill i stället ha färre matcher, för att minska antalet skador, och kan tänka sig att gå ner i lön.
– Färre matcher ger mindre intäkter men i slutändan skyddar man priset – spelarna, säger James.
– Om killarna blir skadade för att det är så många matcher kan vi inte hålla upp nivån på spelet.
LeBron James föreslår en serie på 66 matcher i stället för 82 som det är i dag, men att matcherna sprids ut över samma tid. Även Nowitzki tycker att det räcker med cirka 65 matcher.
– Det är fortfarande många matcher, säger Nowitzki.

Publicerat av

Hans Andersson