Då lämnar kommunen besked till Östersund Basket


Östersund Basket och Olivia Lindgren får det kommunala beskedet den 6 december.

I dag kommer Östersunds kommun att ha ett första, förberedande möte angående Östersund Basket och dess önskan om ett etableringsstöd.
Den 6 december kommer sedan ett beslut, troligen av kommunstyrelsen.

Under tiden fortsätter den insamlingskampanj som ÖB har sjösatt. Den har tickat igång bra. Vid fredagsmorgonen hade nära 45 000 kronor kommit in från nära 115 företag och privatpersoner.

Publicerat av

Hans Andersson