ÖB:s mål: ny coach i april

Coach i dag, men inte nästa säsong. Då ska ÖB ha en långsiktig lösning klar.

Östersund Baskets inriktning är att kontraktera sin nye headcoach i vår. Arbetet har påbörjats. Namn är inringade och kontaktade.

– Vårt mål är att ha klart med en ny coach i april. När vi har den biten klar är det lättare att rekrytera spelare, förklarar sportchefen och tillfällige coachen Krister Blomgren.

Totalt fyra-fem personer är aktuella att jobba vidare med. Ingen har kunnat lämna något definitivt svar än eftersom alla är upptagna av diverse uppdrag i sina nuvarande klubbar.

Förhandlingar kommer att påbörjas i mars, när serierna är färdigspelade.

ÖB behöver också själv göra en del internarbete innan klubben är redo att gå in i konkreta förhandlingar med den nye headcoachen.

– Allt handlar om vad vi kan erbjuda och det är en orsak till att vi först behöver sätta vår egen budget.

Ledarfrågan är förstås den avgjort viktigaste inför nästa säsong. En rätt lösning i headcoachrollen kommer att påverka andra bitar i positiv riktning.

ÖB behöver hitta en trygghet på ledarsidan. Målet i somras var att Hans Vågström skulle bli denna långsiktiga lösning, men det sprack på grund av alltför hög arbetsbelastning.

Vågström känns inte som ett möjligt alternativ i närtid. Han ”brände fingrarna” med att både vara headcoach och ansvarig för BG. Hasse behöver sannolikt ta igen sig ett antal år och enbart jobba med BG – en uppgift han dessutom är mycket motiverad för.

– Vi kommer att lösa coachfrågan. Den är ett måste att prioritera för att kunna bygga långsiktigt, säger Blomgren vars klubb vill tillbaka till Damligan.

Spel i Sveriges högsta basketserie är det överskuggande målet. En del i arbetet mot det är att stärka upp organisationen runt laget. Till exempel på kansliet.

Hur är läget med kansliersättaren till Matilda Ståhl?

– Vi har delat upp Matildas uppgifter på flera personer. Men det är en kortsiktig lösning, säger Krister Blomgren som får helgen ledig eftersom ÖB:s nästa match inte är förrän 11 februari, hemma mot Luleå BG.

ÖB har totalt sex matcher kvar av säsongen.

Publicerat av

Hans Andersson