Plusresultat för Jämtland Basket

Sex åttondelar av Jämtland Baskets nya styrelse. Nils Johansson, Erik Westin, Johan Gavelin, Mikael Bernervall, Malin Heilborn och Calle Hedman. Saknas gör Daniel Arnsten och nyvalde Lars Ekström.

Succesäsongen med ett historiskt SM-slutspel visar sig även på den ekonomiska sidan. Jämtland Basket redovisar en vinst på 157 000 kronor.

Det betyder att det egna kapitalet ökar till 331 000 kronor.

Många trodde kanske att plusresultatet skulle bli ännu större, men framgång kostar också.

– Varje fullsatt hall kostar oss 17 000 i hallhyra, om vi räknar in den nya elitavgiften, säger Erik Westin.

17 000?

– Ja, innan den nya arenan betalade vi 8 000. Vi har den överlägset dyraste hallhyran i ligan.

En fullsatt hall ger alltså mindre nettovinst än vad man skulle kunna tro.

Klubbens nya styrelse blev nästan identisk med fjolårets. Enda skillnaden är att Lina Axner lämnar och att Lars Ekström tillkommer på två år.

En rolig notering är att antalet kvinnor i ledande ställning ökade med 100 procent.

Upprinnelsen var en fråga från årsmötet varför det var så få kvinnor i styrelsen. Valberedningens ordförande Jonathan Bolin svarade att man i flera år försökt locka kvinnor, men att man inte har lyckats.

Då klev plötsligt Eva Borg – en mångårig och trogen funktionär – fram och meddelade att hon gärna sitter i valberedningen. Ett lika välkommet som oväntat initiativ.

Att personer frivilligt frågar om de kan få börja jobba i en styrelse eller valberedning hör till ovanligheterna.

Borgs engagerade fråga innebar att hon tar Stefan Hellgrens plats. De övriga i (den viktiga) valberedningen är Bolin och Olof Arvidsson, båda före detta ligaspelare i Jämtland Basket.

För mer fylligt referat från årsmötet hänvisar vill våra sajter.

Publicerat av

Hans Andersson