Året med medierna

Hur var egentligen medieåret? Och vad tror svenska mediechefer och forskare om framtiden?

I SVT:s Året med medierna ges några av svaren. Och trots att man ofta pratar om kris för dagspressen eftersom en så väl inarbetat intäktsmodell (papperstidningen) inte är lika säker längre, så tycker jag att de allra, allra flesta som jobbar med journalistik dagligen hyser stor framtidstro.

Och det är viktigt.

Börjar journalister och redaktörer att tvivla på sitt kunnande, på sin yrkesidentitet, då riskerar journalistiken att bli urvattnad – och det är i förlängningen det stora demokratiproblemet. Inte att människor tar del av väldigt kvalificerad journalistik på ”nya” sätt, att man, för att ta ett par exempel, läser Jens Runnbergs ledare i mobilen eller ser Catharina Grufmans tv-nyhetssammanfattningar i DT Puls på dt.se.

Innehållet är nummer ett

Teknik möjliggör att DT:s innehåll – som alltid är viktigast alldeles oavsett plattform – kommer till dig. Och skapar närhet.

Om det krönikerar jag i dag. Läs här: http://www.dt.se/allmant/dalarna/en-rutin-lika-sjalvklar-som-morgonens-forsta-kaffekopp