Olycksbilder är en del av nyhetsrapporteringen

Olycksbilder är en del av nyhetsrapporteringen.

Ämnet är återigen debatterat i och med att en ny lag vid årsskiftet trädde i kraft – och gett upphov till frågor.

Foto: Skärmdump från Facebook

Ovanstående Facebook-inlägg publicerades av Räddningstjänsten Dala-Mitt i går kväll, tisdag.

Inlägget har delats flitigt och kommentarstråden har växt sig lång.

Och frågan har då kommit om medier som DT, som verkar under ansvarigt utgivarskap och förhåller sig till de pressetiska reglerna, inte längre ska kunna fotografera och publicera olycksbilder.

Svaret är enkelt:
Vi kommer fortsatt att själva fotografera från olycksplatser för att dokumentera nyhetshändelsen och efter normala överväganden publicera för att nyhetsrapportera – det är grundlagsskyddat. Självklart tar vi hänsyn och överväger vad vi visar och inte – helt enligt den ansvarsfulla pressetiska tradition som svenska medier verkar i och efter; samtidigt som vi värnar den personliga integriteten, vill – och ska vi – berätta för allmänheten vad den förtjänar/behöver veta.

I somras skrev jag detta i en krönika om läsarbilder (som vi fortsatt tar emot för bedömning – personer som fotograferar från exempelvis olycksplatser verkar under det lagstadgade meddelarskyddet):

”DT publicerar sådana tämligen ofta. Skälen är flera, men framför allt att vi vill begripliggöra exempelvis omfattningen av en bilolycka. Allmänintresset är stort – framför allt just när olyckan har skett. Men bilden – eller filmklippet – kan också vara viktig i senare skeenden, exempelvis vid eventuell rättegångsrapportering för att sätta det som avhandlas i ett sammanhang och ge läsaren en möjlighet till större förståelse.

Bildmaterial (…) från till exempel en olycksplats är viktigt för den ansvarsfulla nyhetsförmedlingen”.

Men det är också viktigt att påpeka att om man befinner sig vid en olycksplats har du och jag ett ansvar.

”Kan du hjälpa till i räddningsarbetet? Undvik att försvåra för räddningspersonalen på plats! Och försätt inte dig eller andra i fara”, som jag skrev i samma krönika.

 

Carl-Johan Bergman

chefredaktör och ansvarig utgivare, DT

[email protected]