Örebro Kommuns första fristadsstipendiat

Ikväll fanns Örebro Kommuns första fristadsstipendiat Fikret Atay på plats i Konsthallen för att presentera sig under titeln ”Artist talk”.

Men vägen till denna kväll har varit lång. Redan 2012 lämnade Liberalerna på mitt initiativ in en motion till kommunfullmäktige om att ansöka om medlemskap i ICORN (nätverket av internationella städer för förföljda kulturarbetare) Medlemskapet var en förutsättning för att kunna ansöka om att bli en fristad för förföljda kulturarbetare.

Efter behandling av motionen antogs den 2014 och efter ytterligare processer om vem som kunde passa in i Örebros kulturella kontext blev beslutet en bildkonstnär. Vår starka koppling till internationell konst genom OpenArt var här av betydelse. Under 2017 kom stipendiaten på plats i Örebro.

Genom att vara en fristadskommun har Örebro Kommun gett temporärt skydd och Residence åt en förföljd kulturarbetare och därigenom sänt en stark signal om konstens och yttrandefrihetens egenvärde.

Fikret Atay är född 1976 och kommer från den turkiska staden Batman nära den irakiska gränsen. Där levde han under ständig osäkerhet som konstnär och fick utöva sitt konstnärskap i hemlighet. Den verklighet som omgav honom var att se vänner bli bortförda av en sorts hemlig polis och aldrig bli återfunna.

Han har vuxit upp inom den kurdiska kultursfären och hans konstnärskap har formats i spänningsfälten mellan Öst och Väst, mellan vanliga medborgares livsvillkor och militärens censurerande närvaro, kulturens påbjudna traditioner och behovet av utbrytningsförsök. Fikret Atay arbetar i huvudsak med videobaserad konst.

Fikret Atay gör modern, visuell konst, ofta foto eller videokonst. Han är internationellt uppmärksammad och är bland annat representerad på Tate Modern i London. Hans konst handlar ofta om identitet och om en plats. Han försöker skapa ett förhållande till den lokala kulturen och vill göra den universell så att den kan förstås av världen.

Konsten är enkel och gör på sätt det möjligt för betraktaren att känna sig inbjuden och bli delaktig. Fikret vill gärna göra ett nytt videoverk här i Örebro som tar avstamp i vår identitet och kultur.

Jag känner stor glädje och tillfredsställelse över att Örebro Kommun nu är med bland de 21 svenska städer som har tagit emot förföljda kulturarbetare.  Välkommen Fikret Atay!

 

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *