Framgångsrik liberalism

Under perioden efter andra världskriget har vi sett hur den liberala västerländska modellen fått ett brett genomslag, framförallt i Europa, Nordamerika och ett antal andra länder spridda över världen. Liberalismen tillsammans med en stark marknadsekonomi har spelat en avgörande roll för att forma de starka demokratier som byggt framförallt västvärldens välstånd. Det liberala projektet med individuell frihet som mål har ”gått i mål” i byggandet av ett gott samhälle.

Mot denna bakgrund har många frestats tro att modellen var oslagbar och ohotad. Förvånande nog dyker det då upp flera oroande tecken. Många unga ger i undersökningar i USA uttryck för att det inte längre är avgörande att bo i en demokrati. Kurvorna för auktoritära alternativ pekar uppåt, samtidigt som politiskt engagemang minskar.

Det visar sig, att den individuella frihet som uppnåtts och som är styrkan i liberalismen samtidigt öppnar för något oförutsett. Nämligen frågan om vad vi ska ha friheten till. Ett sorts vacuum uppstår där människor inte riktigt kan orientera sig och som bidrar till att skapa ensamhet och psykisk obalans. Den gemensamma kampen fram till friheten som var en enande kraft riskerar när den väl är ett faktum att falla sönder i miljontals individuella livsprojekt.

Liberalismens iver att lösa upp sociala sammanhang som hindrat personlig utveckling har gjort att värdet av att tillhöra sociala sammanhang som man valt själv tappats bort. Goda och trygga sociala sammanhang är viktiga för att förena människor, i själva verket något lika grundläggande som själva friheten. För utan att finnas i ett sammanhang har vi svårt att förstå vilka vi är.

Bild:Pixabay

Liberalismen är fortfarande den bästa ideologin för en bärkraftig demokrati. Men för att den ska vara fortsatt framgångsrik måste den förena en okuvlig vilja att värna människans frihet med insikten att hon också behöver ett tryggt socialt sammanhang. Dessutom måste liberalismens grundläggande respekt för individen förankras i ett moraliskt ställningstagande att människan är en unik varelse i skapelsen. Detta vare sig den grundar sig i en religiös övertygelse eller en vördnad för själva livet.

En liberalism på denna grund är ett av de starkaste fundamenten för ett fritt demokratiskt samhälle där människor kommer till sin rätt och lever ett gott liv.

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *