Vi måste ha råd med kultur

Om jag påstår att kulturen med konst och bildning är en investering i människors personliga utveckling, ger livskvalité, är en grundsten i demokratin och kan ses som en samhällsnytta tror jag det är få som säger emot. Om jag samtidigt upplyser om att Örebro Kommun tycker att detta är värt ca 150 miljoner eller 1,9% av en budget på 8 miljarder kanske många har svårt att få det att gå ihop. 

Kulturnämnden har under nuvarande kommunledning med S, KD och C fått spara för att få ihop en budget. Det har inte skett någon höjning av budgetramen under de senaste två mandatperioderna trots att Örebro växer snabbt och nämnden har ansvar för att betjäna alltfler.

Kulturen måste lyftas till den nivå den hör hemma, som grundelement i begreppet mänsklig välfärd. Det vill jag och liberalerna medverka till!

Vi behöver ta till oss de aktuella forskningsresultaten inom det internationella kulturområdet. Ekonomer som Pier Luigi Sacco och David Throsby har tagit fram mätbara underlag om de kreativa miljöernas betydelse för ett samhälles förmåga till innovation. Vi behöver se kulturskapare som en sorts kreativ kärna i samhället och ge dem resurser att bedriva sitt skapande. De kan då bedriva en sorts ”kulturens grundforskning” utan krav på direkta resultat. Det som många direkt skulle se som något onyttigt att slösa pengar på kan i själva verket visa sig vara det som driver en god samhällsutveckling framåt.

Konstens och kulturens styrka är att den medför andra värden än de ekonomiska och världsliga, vilket gör att vi lär oss att beakta världen ur fler perspektiv än ekonomiska menar även ekonomen Emma Stenström.

Ett led i att öka fokus på kulturfrågornas betydelse är att Örebro får en renodlad kulturnämnd direkt under kommunstyrelsen. Den ska ledas av en kulturchef och självständig kulturnämnd och kulturförvaltning. En sådan förändring skulle medverka till att skapa samordning och lyfta hela kulturområdet. Det kommer jag skriva mer om i en annan blogg!

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *