Kulturupplevelser för barn och unga

Genom förskolan och skolans försorg skall alla barn och unga ges möjlighet att tidigt göra upplevelser av professionell kultur. Jag vill att Örebro Kommun går in som deltagare i den regionala satsning på ”Barns rätt till kultur” som nu förbereds.

Bild:Pixabay

Att delta i satsningen innebär samtidigt ett ansvar. Kommunens roll och ansvar är att upprätta barnkulturplaner, utse en kultursamordnare, utse kulturombud i samtliga förskolor och skolor och bidra ekonomiskt till genomförandet.
Att skapa en hållbar organisation för att kunna genomföra ”Barns rätt till kultur” bidrar till en bättre skola. För kulturen utvecklar kreativitet och förbättrar möjligheten att öka måluppfyllelsen utifrån läroplanerna. Kultur är lärande och en förutsättning för bildning. En motiverad och stimulerad hjärna driver oss framåt. Sveriges nationella mål för kulturen säger, att för att uppnå målen ska kulturpolitiken …särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

 

Liberalerna vill att alla grundskoleelever inom ramen för ”Barns rätt till kultur” ska garanteras att besöka minst en professionell scenkonstföreställning eller bildkonstutställning per läsår. Vi vill också se över reglerna för Kulturkortet. Detta för att öka landsbygdsskolornas möjligheter att utnyttja kortet och inte begränsas av nuvarande för smala tidsramar och eventuella logistikproblem.

Bild:Pixabay

Betydelsen av att som barn få göra en upplevelse av en professionell scenkonstföreställning kan inte överskattas. Ofta får jag bekräftelse på att ett sådant tillfälle öppnat en ny, inre värld för ett barn. Öppnat för identifikation med och förståelse för andra människor. Öppnat för att kunna se sig själv i ett större sammanhang. Själv kan jag än i dag återuppleva min fascination av ”Spöket på Canterville” av Oscar Wilde. Genom riksteaterns försorg fick jag som tioåring detta första möte med en stor författare och professionell teater. Sedan dess har kulturupplevelser blivit en viktig grund i upplevelsen av livskvalité för mig.

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *