Skolverket: Dags att se skolbiblioteken som en resurs!

Skolbiblioteken måste bli en resurs i undervisningen och inte en förvaringslokal för böcker! Bara hälften av Sveriges elever har tillgång till ett skolbibliotek. Dessutom saknas skolbibliotekarier. Även rektorer och lärare brister i kunskap om vad skolbiblioteken kan bidra med. De ska inte placeras under kategorin skolutrustning utan ses som pedagogiska verktyg!

Det är ett tydligt förhöjt tonläge i den kritik som Skolverkets undervisningsråd Anette Holmqvist kommer med och som citeras här ovan. Och skolverkets uppmaning har starkt stöd i forskningen. Fil dr Cecilia Gärdén vid Bibliotekshögskolan i Borås sammanfattar i en forskningsrapport sina resultat så här:

”Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande. Vi har i dag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande.”

Hon fortsätter:
”För att skolbiblioteket ska bidra till elevernas språkutveckling, läsförmåga och lärande av informationskompetens, krävs väsentlig samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna, en utbildad bibliotekarie, att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen”

Bild: Pixabay

Vi liberaler vill satsa på en utveckling av skolbiblioteken i Örebro. Vi vill att alla bibliotek skall ha kompetent personal, något som slås fast i kommunens biblioteksplan men inte är förverkligat. Men vi  vill nå  längre och ligga i framkant av utvecklingen genom att satsa på Fokusbibliotek.

Fokusbibliotek är en utvecklingsmodell som innebär att skolbiblioteken inom grundskolan bemannas av en fackutbildad bibliotekarie och rustas upp avseende inventarier och medier. Dessa biliotek är ett sätt att stödja pedagogers arbete och elevers lärande med sikte mot en ökad måluppfyllelse samt ge stöd till god läsutveckling och att utveckla informationskompetens.

Liberalerna vill att Fokusbibliotek införs på två skolor i Örebro Kommun under nästa mandatperiod.

Även övriga skolbibliotek behöver ha kompetent personal i sina skolbibliotek. De samverkansavtal mellan Örebro folkbibliotek och skolbibliotek på landsbygden som finns behöver utvecklas.

Publicerat av

Börje Ström

2 reaktioner till “Skolverket: Dags att se skolbiblioteken som en resurs!”

  1. En mycket viktig fråga som du tar upp. Det finns idag så mycket kunskap om det positiva med ett väl utvecklat skolbibliotek att det är hög tid att gå till handling. Biblioteksfrågan hamnar alltför lätt i skuggan när det gäller satsningar på skolan.
    Vi Liberaler måste hålla frågan levande i alla våra kommuner.
    Birgitta Borg
    Nora

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *