Meningen med konsten i Open Art

”Jag förstår inte meningen med konsten i Open Art” säger krönikören Marcus Titus i Örebroar´n idag. ”När det handlar om konst som inte har någon funktion och som anses abstrakt då hänger jag inte med längre”

Marcus är säkert inte ensam om att tycka och tänka så här. Och även som konstälskare kan jag ibland tycka att somligt i Open Art inte säger mig något och lika gärna kunde ha utgått. Det är helt Ok att reagera totalt olika på det som vi kallar samtidskonst. Själva reaktionen är en del av meningen med konstverket.

Men det är viktigt att ha med sig att det är just samtidskonst som ska visas i Open Art. Örebro Konsthall, som Kulturnämnden har ansvar för har själva grunduppdraget för detta och får extra pengar vartannat år för att göra Open Art. Det är helt enkelt ett sätt att ute på gator och torg försöka få människor som inte brukar titta in på konsthallen att upptäcka det spännande med samtidskonst. Att få se konst i olika format utomhus och på oväntade ställen. Och det har nu visat sig att sedan starten 2008 att det varit väldigt framgångsrikt.

 

Ai-weiwei 2015
Park bench / Lilian Bougeat 2015

Meningen med all samtidskonst tror jag bland annat är att utmana vårt seende, vårt tänkande, ge möjlighet till reflexion och eftertanke. Att stimulera vår innovationskraft och tankeförmåga. Att påverka vår inställning till den värld vi lever i och vår uppfattning om den. Den blir på så sätt ett sorts laboratorium för nya spår.

Rådhuset och Nikolaikyrkan med sina storvulna och majestätiska maktanspråk blir aldrig riktigt detsamma för mig efter Gula kaninen 2011. Då tog detta uppförstorade gosedjur över hela scenen där på Stortorget och lyfte upp barnens, de minstas värld som något stort och värdefullt. Hela det rum som Stortorget med sina byggnader utgör förändrades totalt!

 

Yellow rabbit /Florentijn Hofman 2011

Men konst är så otroligt rikt. Det omfattar mycket mera än samtidskonst. Där finns också det sköna och sublima. Det vackra avbildandet. Konst som ger njutning är en lika viktig form för konstnärligt uttryck. Vi har tillgång till konst över hela skalan. Men Open Art har sin speciella uppgift – att visa samtidskonst. Det är själva poängen!

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *