Kulturcheck i barnkonventionens anda

Begreppet kulturcheck används för att benämna en ersättning från kommunen till anordnare som erbjuder kulturverksamhet för barn och ungdomar på fritiden. En fastställd summa (check) följer med eleven som fritt väljer mellan privata och kommunala anordnare. Systemet bygger på enhetstaxa som innebär att alla anordnare får lika stora checkar från kommunen och tar ut enhetliga avgifter från eleverna. Modellen är analog med systemet med skolpeng som finns inom hela skolväsendet i Sverige.

Vi liberaler vill verka för att bättre tillgodose barnkonventionen, som slår fast att varje barn måste ges förutsättningar för en meningsfull fritid, ges möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt samt garanteras rätten att inte bli diskriminerad.

Dessa punkter åsidosätts exempelvis när ett barn måste stå i flera års kö för att spela ett instrument eller inte kan välja den kulturaktivitet som känns allra mest angelägen.

Vi liberaler vill att Örebro Kommun utreder möjligheten att införa en kulturcheck för barn och ungdom 6-15 år. Kulturchecken är personlig, måste lösas ut och kan endast användas för angivna kulturändamål.

Bild:Pixabay

 

Bild:Pixabay

 

Förebilden till systemet med kulturcheckar kommer från Norge och Island. Flera kommuner visar intresse och i Nacka och Täby finns möjligheten på plats . I Lund bereds checksystemet efter en grundlig utredning.

Exempel på användning är avgifter till att bekosta kulturskola/musikskola både privat och kommunalt, studieförbundens kursutbud inom kulturområdet som vänder sig till målgruppen som fyllt 13 år samt besök på olika kulturaktiviteter.

.

Bild:Pixabay

Publicerat av

Börje Ström

4 reaktioner till “Kulturcheck i barnkonventionens anda”

 1. Vet inte hur det funkar med kultur för barn och unga idag.
  Skillnaden mot förr verkar stor.
  Då fick de allra flesta chansen att spela något eller några instrument redan i mellanstadiet.

  Hur kommer det sig att man inte ser det alls lika ofta idag?
  Musikskola hette det förr.
  Vad är Kulturskolan egentligen och hur stor del av alla elever deltar i aktiviteter där?

  Finns aktiviteterna i elevernas närområden?

  1. Hej!
   Ursäkta att jag dröjt med svaret! Örebro Kulturskola fick sitt namn 1993. Tidigare var det bara musikskola. Nu finns också dans, sång, bild och teater. I ämneskurserna, där eleverna får lära sig ett instrument tex gick 2017 2100 elever 9-19 år. Det är 20% av alla barn i Örebro Kommun inom åldersgruppen. Utöver det möter kulturskolan ytterligare 200 barn i förskola och skola. Den mesta undervisningen sker inne på Vasagatan i kulturskolans lokaler, men också ute på olika skolor i barnens närområden. Läs gärna mer om allt som kulturskolan gör och samverkar i på deras webbplats. Du kan googla på ”kulturskolans uppdrag Örebro” så hittar du. När det gäller kulturchecken jag skrivit om så behövs den också eftersom det behövs alternativ till kulturskolan.

 2. Tack för svaret.
  (Det finns NA-politikerbloggare som aldrig tar in en enda kommentar trots att de själva skriver en bloggartikel om dagen. Skönt att du inte är en sådan.)

  20 procent av alla elever.
  Det var inte så många.
  Vad beror det på?
  Skulle det inte vara fler som testade och nyttjade mer av aktiviteterna om de hölls i elevernas närområden?
  Kanske skulle ”kulturskolans uppdrag” då nås bättre?
  Om det ingår i uppdraget att så många som möjligt ska delta.

  Jag tror att fler deltog någon gång under sin skoltid tidigare när det var och kallades för musikskola. Det känns så utan att jag har siffror på det.

  1. Nej, det kan tyckas lite med 20%. Men att gå ämneskurs ställer en del krav. Man ska gå på 28 lektioner per år och ha möjlighet att öva lite hemma. Och så kostar det 700 kr/termin. Inte mycket för allt man får, men en del familjer kanske tycker det borde vara gratis. (Det har provats men inte gett bättre resultat) För att nå fler har kulturskolan fått både statliga och kommunala medel att ge gratisundervisning ute i de stora stadsdelarna (som Vivalla) och det kanske kan väcka intresse att fortsätta. Det ordnas också kulturkollo på somrarna. Så det är viktigt att komma ihåg att kulturskolan når väldigt många och att det också är så att alla inte vill börja i ämneskurs. Just nu tycker jag de arbetar de väldigt offensivt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *