Fräscha kulturvindar från Skövde

Kulturhus, kulturfabrik, öppna mötesplatser för fritid och kultur. Skövde verkar ha bestämt sig. Och för övrigt hela Västra Götalandsregionen. Kultur är gränsöverskridande, medverkar till social sammanhållning, utvecklar kreativitet och måste därför bli en tillgång för många fler – särskilt för barn och unga. I kulturnämndens studiebesök där idag kändes det påtagligt att vi hälsade på i en kommun som har förstått detta och satsar!

Men att vägen att nå till fler skulle kräva nytänkande, det förstod man direkt. Som starkt utgångsläge hade de redan Sveriges äldsta kulturhus, byggt 1964 med teater, konsthall, biograf, många samlingssalar och restaurang. För att ta tillvara denna resurs och tillskapa nya insåg man att det behövdes ett nytt sätt att samarbeta. Man beslutade sig för att arbeta Agilt, ett arbetssätt som innebär lättrörlighet, förändringsbenägenhet och att värdera personlig interaktion högre än processer. Detta innebar att medarbetare knöts samman för att i ett gemensamt, nytt resursutnyttjande nå det eftersträvansvärda målet – att ge fler tillgång till kultur. Inget område undantogs. Allt för att på olika Agila arenor inom alla verksamhetsområden möta medborgarnas behov.

Ta exemplet Kulturfabriken! En okonventionell mötesplats mellan musikskola och stadsmuseum i en ombyggd industrilokal. Man ser musikelever med föräldrar och småsyskon vandra runt bland museiföremål som väcker nyfikenhet. Eller så ser man i ett lekrum Pettsons snickarverkstad iordningsställd av gamla verktyg. Museét väcks till liv!

Ett annat exempel är när områdesutveckling i några stadsdelar knyts samman med bibliotek som innebär att områdeschefen också blir bibliotekschef med full backup från sina specialister på området. Fullt möjligt för att man träffas hela tiden över sina verksamhetsområden. Löser problem och peppar varandra. Till och med ekonomisk fördelning ingår i deras kollegiala arbetssätt.

Stadsbiblioteket. Bild: privat

Röster hördes bland imponerade nämndledamöter i Örebro som undrade; kan vi inte göra så här också i Örebro? Det vore säkert fullt möjligt. Men inte utan drivkraften från en kommunal och regional ledning som förstått samma sak som politikerna i Skövde och Västra Götaland. Vi liberaler har länge krävt att den kommunala kulturen i Örebro får en ny organisation och ett nytt tänkande. Och för övrigt har ett konstmuseum och ett stadsmuseum länge stått på vår önskelista.
 

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *