Äldre är inte en grupp, bara årsrika individer

Vi har lätt att gruppera in människor i kategorier. Som till exempel barn och unga och pensionärer. Det gör det måhända lättare för oss att beskriva vilka vi menar och vilka vi riktar oss till. Men problemet med denna kategorisering är att den avidentifierar oss som individer. För oss liberaler finns bara ett synsätt. Äldre är inte en grupp, bara årsrika individer som har mycket kvar att ge!

Det finns en utsatthet i att bli äldre. Pensionsgränsen vid 65-67 är fortfarande stigmatiserande årtal. Det är lätt att få känslan att det verkliga livet tar slut när man slutar jobba. Men att vara människa är något oändligt mycket mer än att ha ett fast jobb. Det går inte längre att förpassa två miljoner människor till en jättegrupp som gjort sitt.

Bild: privat

Äldre är mogna individer, rika på år och alla med sina personliga intressen och val. Det måste få fullt genomslag!

För mig som kulturpolitiker (och en av dessa individer) kan jag räkna upp hur många exempel som helst på individuella val jag gör, jag kan berätta om hur nyfikenheten på allt nytt inom kulturområdet – mitt speciella intresseområde – är lika närvarande som tidigare och stimulerar mig att ta in ny kunskap.

Vi liberaler vill se ett mycket rikare och mer varierat kulturutbud för seniorer.

Örebro Kommun har sitt speciella ansvar för alla de som finns på vårdboenden, men också alla de friska och aktiva därutanför. Kulturrundan är en bra kulturverksamhet och finns på ett tiotal olika ställen. Olika andra träffpunkter finns också och så har kommunen ett stort ansvar i Seniorfestivalen, som kommunen gör tillsammans med de olika pensionärsorganisationerna. När jag träffar Anne-Li Nyman, handläggare för kulturverksamheten bland seniorer inom social välfärd är hon glad för det som görs, men ger också uttryck för att många, många fler skulle behöva engagera sig för att öka kulturutbudet. Hon efterlyser också mer av samverkan med andra förvaltningar och med Regionen.  Just därför att det finns så många olika individer med individuella önskemål.

Tillsammans med Anne-Li Nyman på Brolyckan.
Bild:privat

Som en möjlighet att få fler att engagera sig vill därför vi Liberaler inför en ”hälsopeng” riktad till föreningar/arrangörer. De kan på så sätt engagera både artister, skådespelare, musikgrupper, körer och ge dem en ersättning för att de medverkar. Det skulle även få en annan effekt, flera skulle upptäcka hur givande det är att möta äldre människor på våra vårdboenden och där få dela med sig av sin kulturella förmåga.

 

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *