Konstsamverkan på Örebro slott

Den här veckan stängde Länsmuseét  för en stor renovering och ombyggnad som kommer att ta två år.  Under tiden kommer man hålla till på Örebro slott och bygga konstutställningar som så småningom kommer att fylla ett helt våningsplan. Att bygga utställningar är kostsamt. Det handlar om flera miljoner. Bäst vore om utställningarna kunde vara kvar när museét flyttar tillbaka, men då behövs nya pengar.

Länsmuséets entré. Bild: privat
Birgitta Johansen, Länsmuséets chef. Bild: privat

Slottet ligger mitt i Örebro Kommuns kärna och är en stor tillgång för kommunens invånare men även för externa besökare. Det borde vara naturligt för Örebro Kommun att medverka till att utställningarna permanentades.

Sydvästra tornet Örebro slott. Bild: privat

Vi liberaler har länge velat se mer samverkan mellan Örebro kommun och Region Örebro Län inom kulturområdet. Särskilt omkring Länsmuseét. Historiskt har det varit så. Kommunen fanns med i styrelsen och i ekonomiskt ansvar fram till 1992. Genom en ekonomisk uppgörelse med dåvarande Landstinget drog man sig ur och har sedan dess inte bidragit ekonomiskt utan bara haft en adjungerad plats i styrelsen. Uppgörelsen  från 1992 är sedan länge ekonomiskt avskriven och det är dags att inleda samtal om hur kommunen och regionen kan börja samverka igen.

Vi liberaler har länge tyckt att Örebro borde ha både ett stadsmuseum och ett konstmuseum.

Länsmuseét har hittills haft den funktionen i begränsat utsträckning.  Som i vårens utställning ”Örebros mellanrum” där stadens okända sidor speglas och i utställningen ”Vi blir Örebro” som pågått sedan 750-årsjubileét 2015 där Örebros stadsutveckling efter branden 1854 skildras. Kanske hela konceptet stadsmuseum och konstmuseum kunde utvecklas i ökat samarbete med Länsmuseét? En ny resurs från kommunen skulle göra det möjligt med nya intressanta utställningar. Länsmuseets nya lokaler efter ombyggnaden skapar kanske förutsättningar för detta.

I alla jämförbara större städer där Länsmuseérna ligger finns kommunen med i styrelse och därmed i ansvar. Vi liberaler tycker det nu är dags för Örebro Kommun att återta sitt ansvar!

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *