Civilsamhällets kulturutbud viktigt för att skapa efterfrågan

Den kulturpolitiska debatten skulle i högre grad behöva handla om hur vi skapar efterfrågan på kultur. Hur vi skapar intresse att ta del av kultur. Hur vi ska uppvärdera bildningstörsten i Sverige. Vi liberaler tror att civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund har en nyckelroll i detta. Därför vill vi vara med och ge dem goda förutsättningar att lyckas.

En utgångspunkt är att kommunen efterlever den ”Överenskommelse för samverkan mellan civila samhället och kommunen” och de sex principer för samverkan som finns beskrivna där. Det handlar om att värna deras självständighet och oberoende, att söka långsiktig samverkan, ha en öppen och god dialog och att upphandla tjänster i mindre delar för att gynna det civila samhället. Det är viktigt att komma ihåg att civilsamhällets kulturföreningar och studieförbund ofta är beroende av offentlig finansiering för sin verksamhet.

Bild: privat

Vi liberaler ser kulturföreningar och studieförbund som en samhällsnytta och tycker de ska finansieras därefter. Därför behöver de ha ett ökat ekonomiskt stöd!

Studieförbundens möjligheter att skapa integration genom kultur är väldigt stor. De har ett tydligt samhällsuppdrag att medverka till integration. Men för att det ska kunna genomföras behöver Örebro Kommun behöver öka sitt stöd till dem. Kommunen har ännu inte återställt den besparing som gjordes 2010 och ingen uppräkning har heller skett sedan dess. Vi liberaler har år efter år lagt förslag om ökat stöd!

Simon Ledstam och Henrik Andersson. Bild: privat
Bild: privat

Ett angeläget område där Studieförbunden behöver ökat stöd är Föreningen Scenit i Kulturhuset. De har fokus på unga och ungt arrangörskap. Örebro Kommun stöder föreningen sedan flera år, men deras ekonomi är pressad eftersom de inte får någon årlig uppräkning. Överföringen av ”Ung Peng” till regionen har blivit en besvikelse och resulterat i mindre bidrag och färre ungdomar som söker. Kulturnatten, en stor kulturhändelse för ungdomar har kunnat genomföras tack vare Scenit, men går med förlust genom för lite stöd.
Vi liberaler vill att Örebro Kommun uppmärksammar deras viktiga arbete och ser positivt på att ge ökat stöd till deras projekt.

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *