Dansen som konstform bör prioriteras i Örebro!

Dansen som konstform är eftersatt i Örebro! Dans är ett unikt uttryck och språk som behöver få det utrymme det förtjänar. Det finns många dansutövare i Örebro och de behöver professionella förebilder. Vi liberaler vill gärna vara med och prioritera dansområdet under nästa mandatperiod!

Region Örebro län tar redan nu ett stort ansvar för dansen i länet och gör en hel del som kommer Örebro till del. Regionen ordnar bland annat dansresidens, – en plats där danskonstnärer under en period erbjuds att arbeta konstnärligt. Under förra året hade till exempel gruppen ReAct!- Actions Moving ett residens i Örebro. Residenset resulterade i en föreställning som tillsammans med volontärer visades i Örebros offentliga stadsmiljö, och som lyfte fram Örebros själ på ett innovativt och lekfullt sätt.

Bild: ReAct!-Actions moving

Sedan 2017 finns också ett gemensamt samverkansavtal mellan Örebro kommun och Region Örebro län/Dans i Örebro län. Avtalet syftar till att ta fram en gemensam strategi för att stärka dansens infrastruktur och att samordna scenframträdanden, gästspel och residens.

Att i förlängningen kunna skapa något institutionellt genom att knyta en professionell ensemble till Örebro är en önskvärd och ambitiös vision, men i dagsläget inte realistiskt med tanke på befintliga resurser. Endast de största städerna i Sverige har idag egna dansinstitutioner. En satsning på en dansinstitution är ett ekonomiskt åtagande som måste ske i regional samverkan för att finansiellt stöd från Statens Kulturråd ska kunna utgå, något som är en grundförutsättning för ett förverkligande.

Bild: Pixaby

Men mycket finns att göra redan nu för att förbättra dansens infrastruktur. Avtalet med Region Örebro Län kan vara startpunkten för att utreda frågan hur den professionella dansen bör utvecklas med målet att skapa en plattform för dansområdet. Därifrån kan samverkan initieras och samarbeten utvecklas med olika aktörer. Arrangörskap av professionell dans och publikarbete kan också stimuleras. För att möjliggöra detta bör Kulturnämnden få den extra resurs som krävs för utredningsarbetet så att det förs framåt på önskvärt sätt.

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *