Chef för kultur och fritidsförvaltningen – en övermäktig uppgift?

Chefen för Kultur och fritidsförvaltningen säger upp sig. Vill bara byta jobb, säger hon. Och så kan det säkert vara. Men något är det som inte stämmer. Det som hänt på personalsidan senaste året bekräftar det. OpenArt – chefen får gå, chefen för Allmänkultur slutar, Bibliotekschefen slutar och nu senast den högst ansvarige för hela förvaltningen. Alla säger att det inte har något med arbetssituationen att göra. Helt normalt säger kommundirektören. Men det är svårt att värja sig för tanken att det inte finns ett samband.

Kultur och fritidsförvaltningen är en stor förvaltning. Förvaltningschefen ska vara både kulturchef och samtidigt fritidschef och dessutom vara personalchef för 290 anställda. Det är inte hållbart. Inte underligt att det blir övermäktigt.

Bild: Pixaby

Vi liberaler har i 10 års tid velat se en separat kulturförvaltning med en kulturchef i spetsen. En kulturchef som har en rimlig möjlighet att ha överblick, vara innovativ och driva utvecklingen framåt. Utmaningarna att hålla ihop kommunens kulturliv i en så stor stad som Örebro kräver det. De flesta större städer har insett det för längesedan.

Överbelastningen på Kultur och fritidsförvaltningens chef blir extra tydlig nu, då flera stora utmaningar väntar på kulturområdet. Kulturkvarteret innebär både praktisk flytt samtidigt som det ställs krav på att det inte får innebära en institutionsöverflyttning av biliotek och kulturskola. Kreativa, nya organisations – och samverkanslösningar måste sökas. Ett nytt Kulturpolitiskt program ska genomföras där Kulturnämnden och förvaltningen har ett särskilt ansvar eftersom man tagit fram programmet. Ovanpå detta flyttar hela förvaltningen till Citypassagen, ett nytt aktivitetsbaserat kontor som förutsätter nytänkande för alla.

Alla dessa utmaningar kan vara utvecklande och innebära mycket gott för kulturlivet i Örebro. Men för att det ska finnas en rimlig chans att få allt på plats och i funktion måste Örebro få en kulturorganisation som har tillräcklig bärkraft för ett genomförande.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *