Dags att stärka vår europeiska identitet!

EU har proklamerat 2018 till ett kulturarvsår för att stärka vår europeiska identitet. Kulturarvsåret är ett initiativ som syftar till att sprida kunskap och stärka europeisk identitet och för att locka främst unga människor att få mer kunskap om och skapa mer intresse för kulturarv.
– Vi vill återföra kulturarvet till det offentliga medvetandet, ge det den värdighet som det förtjänar och stärka vår identitet. Samtidigt kan vi återupptäcka det som gör oss europeiska, säger rumänen Mircea Diaconu, vice president för EU:s kommission för kultur och utbildning och medlem i ALDE, liberaler och demokrater för Europa.

Bild: Pixabay

– Det finns verkligen ett intresse att bygga på för kulturarvsfrågor i Sverige säger riksantikvarien Lars Ambréus. – När det kommer till kulturarv sticker vi i Sverige ut. Svenskarna ägnar sig åt kulturarvet i betydligt högre grad än Europas befolkning i genomsnitt. Det gäller även i Örebro län. – Under året är det tänkt att det skall skapas möjlighet till kunskapsutbyte inom kulturarvsområdet och uppmuntra till samarbetsprojekt över nationsgränserna. I Sverige är det Riksantikvarieämbetet som samordnar kulturarvsåret och skapar möjligheter för alla organisationer att få extra uppmärksamhet för sina evenemang och kulturprojekt.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

För oss liberaler är det viktigt att utöka utbytet med Europas länder och på så sätt öka samhörigheten med den stora europeiska familjen. I sitt tal i Almedalen 3 juli förde Jan Björklund in EU-medlemskapet som en tredje valfråga utöver skola och integration, föranlett av att Sverigedemokraterna vill att vi ska gå ut ur EU. På kulturens område vill de göra allt för att isolera oss och omfamna det de uppfattar som det svenska kulturarvet. Sverigedemokraterna har inte förstått sig på att Sverige redan är ett mångkulturellt, frihetligt land som vi människor av alla de slag under flera generationer gemensamt pusslat samman.

I sin kulturrevolutionära iver drömmer de om ett helt annat Sverige. Ett av deras senaste förslag är att staten skall subventionera filmer som uppmärksammar den fornnordiska mytologin. För att lyckas med att programmera om våra invandrare vill de införa kulturlotsar och Sverigecenter i vissa förorter.

Sverige behöver varken kulturlotsar eller Sverigecenter. Vi har redan fantastiska muséer som har allt det som behövs för att levandegöra vårt gemensamma kulturarv. Ett kulturarv som idag räknar in det mångkulturella samhälle vi lever i och som hela tiden utvecklas. I en demokrati går det inte att omhulda ett homogent ”folk” med en gemensam vilja. Ingen konfliktfri ”nation” med skarpa gränser mot omvärlden. Demokratins naturliga hemvist är just det mångfasetterade samhälle som Sverigedemokraterna bekämpar.

Publicerat av

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *