Har kulturpolitiken havererat i årets valrörelse?

I gårdagens DN skriver Hanna Fahl om kulturpolitikens frånvaro i årets valrörelse. Hon citerar professor Roger Blomgren som spetsar till det genom att säga att kulturpolitiken har havererat. Haveri passar bra som alarmistisk rubrik men inte så mycket mer. Frånvaro kan möjligen vara relevant om man bara räknar in förslag på enskilda reformer.

Jag skulle säga att den djupast liggande kulturfrågan, den om kulturens frihet, faktiskt gör årets val till ett kulturval. Precis som med demokratifrågorna står vi inför ett vägval när SD, om de får inflytande efter valet, vill ta kommandot över kulturpolitiken och strypa dess frihet, ta bort stödet till våra kulturinstitutioner och skrota begreppet mångfald. Djupast sett handlar det om vilket samhälle vi vill ha, ett där kulturen står fri eller strypas av klåfingriga politiker.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Hotet mot kulturens frihet har ökat, men ännu finns tid att stå emot. För att befästa kulturens egenvärde är den stora framtidsfrågan inför nästa mandatperiod att få in kulturområdet som en del i välfärdsbegreppet. Detta för att den ska få tyngd och relevans. Kultur är en investering i mänsklig välfärd och måste värderas därefter. Att arbeta in detta synsätt i politikens centrum kommer att ta tid, men det kommer att gå med målmedvetet arbete.

Ett intressant initiativ som syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig förändring är kulturkonventet ”Folk och kultur”. Det första konventet hölls i februari i Eskilstuna på initiativ från kulturinstitutionerna. Ett brett representerat kulturliv som kom samman i Eskilstuna gav uttryck för att man vill se en aktiv kulturpolitik, mer resurser och mer kunskap om konstens och kulturens roll i samhällsutvecklingen. Konventet återkommer 2019 och ytterligare fördjupning omkring kulturens betydelse för individen och samhället pågår hela tiden inför det mötet.

På det lokala planet finns redan nu stora möjligheter att lyfta kulturen. I Örebro har ett nytt kulturpolitiskt program precis sjösatts. Där slås fast att kulturen ska genomsyra alla politikområden.

Programmet vill se konkreta handlingsplaner och slår fast att de kommunala kultursatsningarna ska ses som investeringar och drivkrafter att utveckla människor till reflekterande individer. Som liberal kulturpolitiker kommer jag att utifrån detta nya program göra allt jag kan för att medverka till en ny ingång för kulturen i kommunpolitiken.

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *