Nytt Kulturpolitiskt program på plats!

Vi liberaler är nöjda med att Örebro Kommun nu antagit ett nytt kulturpolitiskt program för tiden 2018-2022. Verkligen på tiden – det förra var från 2002! Jag har haft möjligheten att vara Liberalernas representant i den parlamentariska gruppen. På så sätt har jag kunnat påverka att många liberala hjärtefrågor fått plats. De 43 ska-satserna som finns i programmet är uppfordrande för alla politikområden i kommunen och en stor utmaning som vi liberaler vill vara med och förverkliga.

Några för oss särskilt viktiga punkter ur programmet
• De kommunala kultursatsningarna och prioriteringarna ska ses som investeringar och drivkrafter som bidrar till att skapa reflekterande individer som förstår sig själv och andra.
• Kulturen ska genomsyra alla politikområden inom kommunen. Det är först när politikområdena knyts samman som Örebro kommun får en enhetlig kulturpolitik.

I våra egna liberala satsningar vill vi
– Se mer kultur i skolan för det bidrar till ökad stimulans. Vi vill samarbeta med Kulturnämnden för att förverkliga detta.
– Införa en kulturcheck för åldrarna 6-15 år
– Bygga ut det sociala musikkonceptet El Sistema till ännu fler stadsdelar.
– Öka civilsamhällets möjligheter att erbjuda skapande aktiviteter genom att höja kulturföreningsbidragen
– Vi vill att samverkansformer på olika nivåer etableras. Mellan de kommunala förvaltningarna och med Region Örebro Län.
– Se en renodlad kulturnämnd och kulturförvaltning. De bör finnas som en enhet under kommunstyrelsen och ha en kulturchef i spetsen.

Programmet betonar vikten av att det kulturpolitiska programmet följs upp i konkreta handlingsplaner i berörda verksamheter men också att en gemensam, förvaltningsövergripande handlingsplan tas fram.

Vi liberaler står upp för att kulturen ska få sin rättmätiga plats i Örebro Kommun. All kultur skall ses som en investering i mänsklig välfärd!
Läs hela programmet här!https://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f7384168eb/1535713710094/Kulturpolitiskt%20program.pdf

 

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *