Saknad: O helga natt på Stortorget!

Jag cyklade Storgatan fram mot Stortorget igår. Då slog det mig hur annorlunda situationen var mot förra året. Avspärrningar, scenbygge, massor av folk som förberedde O helga natt konserten på söndag. Jag kom på mig att sakna det när jag cyklade fram på den lugna Storgatan. Saknade förväntan i luften inför att vi Örebroare skulle samlas för en stor gemenskapsmanifestation med julbudskapet i centrum. Och så gick tankarna vidare och jag återupplevde hur jag stod där i en liten klunga bland alla de 20 000 och upptäckte att några var körsångare. Plötsligt sjöng vi stämmor och möttes på det sätt som bara att sjunga tillsammans förmår.

Bild: Örebroguiden
Bild: Örebroguiden

Nej, det känns inte bra att konserten inte gick att arrangera i år. En enkel förklaring är att företaget som äger rättigheten (Ambitiös Holding AB) inte klarade av kostnaderna. Detta trots miljonstöd från Örebro kommun. Den tidigare ägaren Soul NPP gick i konkurs och nu verkar Ambitiös vara på väg dit också. På så sätt har förutsättningarna för O Helga Natt konserten känts osäkra under flera år.

Den mer komplicerade förklaringen är Örebro Kommuns del i att situationen uppstått. Bolagens ekonomiska situation kan man inte ansvara för. Dessutom var det helt rätt att kommunen (som startade konserten i enkelt format) överlät arrangemanget till ett privat företag. Kommunen ska inte syssla med sådant som icke-kommunala arrangörer kan göra lika bra. Ja, till och med bättre – så bra att TV4 satsat på konserten vilket lyft den ytterligare.

Men Örebro kommun får ändå ta på sig ett stort ansvar för att konserten inte kunde genomföras i år. För det första måste kommunen ha insett att konserten har stor betydelse för staden. Både för samhörighetskänslan den skapar, PR-värdet och inte minst kulturellt för den högklassiga showen med musik i olika genrer, dans och förnämliga artister. De 20 000 som kommit år efter år kommit till Stortorget är väl det tydligaste beviset på värdet. Mot denna bakgrund borde det ha inneburit att kommunen tidigt hade förvissat sig om att planerna inför evenemanget kändes trygga. Men när väl kontakterna togs upp var det redan sent och det fanns missförstånd om vem som lovat vad.

Bild: Örebroguiden

O helga natt är ett evenemang där kommunens eventbolag Örebrokompaniet en naturlig roll. Men när det gäller kulturarrangemang finns också en Kulturnämnd som borde kopplas in. Så är inte fallet. Den har hållits helt utanför.

Det finns också en tredje part, samhällsutvecklingsavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen. Den ansvarar för kommunens del i julkalendern i rådhusets fönster, en annorlunda konstutställning som uppskattats och varit unik. Även den ägs av Ambitiös AB och här har samma problem uppstått på grund av bristande kommunikation. Kommunen skyller på att man inte hört något från arrangören och så ställs den in av både ekonomiska och praktiska skäl.

Bild: Örebroguiden

Örebro har ett ökande och attraktivt kulturutbud. Mycket av det kräver inte kommunens inblandning. Men det finns många arrangemang i ett gränsland, där kommunen behöver vara välinformerad om sådant som har en potential att ha betydelse för kommunens egna kulturpolitiska ambitioner. I dag finns ingen tydlig samordning inom kommunen omkring kulturfrågorna. Vi Liberaler har under många år lyft fram behovet av en kulturchef med ansvar för samordning och strategisk utveckling. Nu ligger ansvaret på olika händer och i fallet O helga natt ställs den för kulturfrågor ansvariga nämnden helt utanför. Årets fiasko med både O helga Natt-konserten och Rådhuskalendern gör behovet av förändring tydligt

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *