Kulturens frihet och egenvärde

Mitt i all glädje över att få vara tillsammans med över tusentalet kulturengagerade människor och känna värme och gemenskap med dem drog ändå en isig vind genom årets kulturkonvent i Eskilstuna. Mot bakgrund av vad som händer mitt i Europa, till och med inom EU kom kulturens frihet och egenvärde att stå i fokus.

Därför stod liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström på stora scenen och försvarade kulturens frihet med glöd i rösten. Kulturutövande är ingen harmlös fritidssysselsättning. Kultur är på blodigt allvar och striden för dess frihet måste tas när länder inskränker pressfrihet, stänger universitet och stryper det fria kulturlivet. Det är vad som sker i Ungern idag.

EU-parlamentariker Cecilia Wikström – Privat bild
Bild: Pixabay

Det är ingen slump att flera av årets programpunkter i Eskilstuna handlade om politisk styrning, konstnärlig frihet och armlängds avstånd mellan politikens makthavare och verksamma inom kultursektorn. I ett föränderligt politiskt landskap är kulturverksamheter sårbara. Idag är det lugnt i Sverige, vi har en regering som med tydlighet markerar kulturens frihet och skyddet för demokratin, men en mandatperiod bort kan detta förändras.

Med nationalistiska ideologier i förarsätet kan minnes och kunskapsinstitutioner utsättas för tryck och samtidskonsten kan få uppleva ett hårdnande klimat med hot och hat och ändrade ekonomiska förutsättningar. I Eskilstuna talades det därför om att nya strategier kan behövas när det inte längre gå att lita på det kulturstöd man fått i många år.

Kulturminister Amanda Lind – Privat bild

 

När nya kulturministern Amanda Lind inför stor publik i Stiga Sports Arena fick frågan om kulturens situation om 20 år kunde man ha förväntat sig politikersvar om förbättringar och genomförda satsningar inom kulturområdet. Det hade fungerat för några år sedan. Nu blev perspektivet ett annat. Direkt och spontant svarar hon att hon hoppas att sådant som konstnärlig frihet och armlängds avstånd fortfarande ligger fast.
Portalparagrafen i Sveriges nationella kulturpolitiska mål känns nu allt viktigare för varje år som går: ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”

Publicerat av

Börje Ström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *