Behöver kulturens frihet skyddas av en särskild lag?

Nu bränner det till om kulturens roll i samhället. Utan att hymla säger Sverigedemokraterna att de vill förändra landet genom en ny kulturpolitik. De visar det i praktiken i Sölvesborg där politikerna lagt sig i kommunens konstinköp. Detta är chockerande nytt i Sverige för det har alltid rått samförstånd omkring att kulturen ska vara fri och att politikerna ska hålla sina fingrar borta.

Bild: privat

Folk och Kultur har i årets konferens gjort kulturens frihet till ett huvudtema. I flera seminarier tas ämnet upp och det faktum att allt tyngre företrädare från politiken har kommit hit visar att det är angeläget. Förutom kulturministern fanns också näringslivsminister Ibrahim Baylan och inrikesminister Mikael Damberg på plats.

På allvar föreslår nu starka företrädare för kulturlivet att det behövs särskild lag som skyddar kulturen. Detta som ett komplement till grundlagen där yttrandefriheten slås fast men själva ordet kultur saknas. Många menar också att det behövs en precisering av vad begreppet armlängds avstånd innebär i praktiken. Var går gränsen för den politiska styrningen av kulturen? Kulturministern har tagit fasta på oron omkring de här frågorna och tillsatt en utredning om den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten.

Privat bild: Seminarium – Konstens frihet hotad

 

Privat bild: Mikael Damberg intervjuas i SVT