Onödigt dyra beslut om äldrevården

Här kommer ett långt inlägg om varför moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna i Askersund inte på rak arm säger ja till att Länsgården ska bygga våra äldreomsorgsplatser. Inte utan att ha värderat alternativen.

Planering för ett nytt äldreboende har pågått sedan 2011. Mycket energi och sannolikt även pengar har lagts ned på planeringen av det nya äldreboendet som man tänkte sig skulle ligga på Sjöängsskolans tomt. Någon gång 2015 fick Askersunds kommun upp ögonen  för att Länsgården kunde bygga huset och vi hyra det. En avsiktsförklaring togs fram och en styrgrupp tillsattes. Budskapet från den tiden var att det först när man kunde se vad det skulle kosta som vi skulle gå vidare och fatta beslut om det skulle genomföras.

I månadsskiftet oktober-november fick vi besked om priset, det tänkta bygget skulle innebära att våra kostnader för äldreomsorgen ökar med hissnande 22 miljoner kronor om året när huset är färdigt. Och vi skulle få 18 nya platser totalt. Lärkbacken i Åsbro ska läggas ned och de boende där ska flyttas till Askersund. Bara merkostnaden för den flytten av de 17 boende är 3,7 miljoner om året. Vi har inte 22 miljoner. Däremot saknar vi ytterligare 9 miljoner 2019 för att nå nollresultat och ytterligare 15 miljoner för god ekonomisk hushållning. Totalt saknas alltså ca 45 miljoner. Och då är skolans behov oräknade.

Under november har jag och andra med mig försökt föra ett resonemang med socialnämndens ordförande Siv Ahlstrand (S) om att vi vill räkna på andra alternativ för att se om vi kan få ned kostnaderna. Kanske, framför vi, behöver man inte bygga 98 platser om man behåller Lärkbacken. Och om vi bygger ut äldreomsorgen med ett mindre boende i egen regi nu direkt, kan vi köpa lite tid så vi inte tar kostsamma beslut av desperation när kön till vårdplatserna synes svårlöst lång. Vi har inte fått något gehör för detta och inte heller återkom Siv med klara besked om att de inte vill ta fram några alternativ, igen förhandling. Vi förstår ju det så klart när det i stället ska fattas beslut på socialnämnden och kommunstyrelsen.

På kommunstyrelsen i januari framförde jag att vi borde sätta oss tillsammans parlamentariskt och ta fram och räkna på alternativ. Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (s) menade då att han inte såg några alternativ alls och inte heller tyckte han att det fanns någon i kommunen med kompetens att göra detta åt oss. Ett rätt anmärkningsvärt ställningstagande anser jag, då just detta kan tyckas vara det kommunala kärnuppdraget. Att tillse att vi har lokaler till vår äldreomsorg som vi finansierar med precis lagom mycket skattepengar. Det finns många kompetenta tjänstemän i vår kommun som både kan tänka och räkna på detta.

Så vad kostar det om vi behåller Lärkbacken som äldreboende och bygger de resterande platserna i egen regi? Fram till 2030 kommer det enligt egna beräkningar kosta ca 8 miljoner mindre i driftpengar än om Länsgården bygger. Då har vi också möjlighet att påverka våra kostnader på sikt. Att bygga 16 nya platser i Askersund eller i nära anslutning till Lärkbacken i Åsbro är det snabbaste sättet att få fram nya platser. Det beräknas kosta 9-10 miljoner kronor i drift när det är färdigt. Kanske kan någon av våra lokala byggfirmor åta sig det arbetet? Då får vi tid att planera för de platser som ska ersätta demensplatserna på Norra Bergen. Vi har också valmöjligheten att fortsätta med äldrevård på Norra Bergen, dock ej som demensboende.

Just nu är det byggboom, i mina beräkningar har jag tagit höjd för att det kostar 32 000 kr per kvadratmeter att bygga. Jag har också räknat på vad det kostar om produktionskostnaden är 28 000 kr per kvadratmeter. Att bygga stora projekt mitt i en byggboom ökar inte möjligheten att få många anbudsgivare som håller nere priset, tvärtom, stora byggen utestänger mindre, lokala entreprenörer som man annars gärna hade sätt bygga våra kommunala fastigheter.

Det finns alternativ, det går att räkna på dem. Trots att Per Eriksson inte tror det. Och varje gång jag räknar på vilket alternativ som helst så blir det billigare än om vi blandar in Länsgården.

Det finns anledning att noga granska Länsgårdens kalkyler. I Kiruna har man nyligen invigt ett äldreboende för 99 personer som kostade ca 180 miljoner att bygga. I Gällivare bygger man just nu 81 platser för 180 miljoner. I Katrineholm har man nyligen fattat beslut om att bygga 96 platser för 255 miljoner.

Länsgården räknar med byggkostnader på 295 miljoner.