Vi kan inte bara göra en del, vi måste göra allt…

…. för att det ska bli godkänt resultat. Per Eriksson (S) tycker att jag m fl är olyckskorpar och domedagsprofeter för att vi säger att ekonomin inte är bra fast kommunen gör rekordresultat. Ett lyckat resultat är mer än vara plus på sista raden.

Så här svarar jag och Staffan Korsgren (L) på Per Erikssons S-krönika i NA häromdagen.:

Per Eriksson tittar i sin s-krönika tillbaka och är nöjd med att Askersunds kommun har gjort plusresultat nästan varje år under 2000-talet. De socialdemokratiska plussen på sista raden har inte kommit utan pris.

Vi har sedan lång tid tillbaka använt alldeles för lite pengar till fastighetsunderhåll så byggnader förfaller. På en skola i kommunen hänger det istappar från fönstren på vintern för att de är så dåliga. En vattenpöl stor som en insjö på en förskola. Det luktar konstigt på en skola. På högstadiet fanns det vid skolstarten 2016 delvis inte vettiga läromedel som räckte till alla barn. För något år sedan slutade vi klippa gräsmattor för att spara pengar, någon julgran på hamntorget hade vi inte heller råd med. I Askersund så är det 20-30 barn som varje år inte når kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9.

Vi skulle verkligen behöva en till idrottshall i Askersund. Vi måste få fler barn att röra sig och idag räcker halltiderna knappt till för de som redan håller på med idrott. Vi såg på SVT Örebro häromveckan när en av våra kommuninvånare badade ibland isflaken i Vättern därför att det inte finns någon simhall i Askersund. All heder åt henne.

Visst har vi genomfört nödvändiga och stora satsningar, en ny skola kompletterat med bibliotek och stor konsertsal. Och oavsett hur och med vem vi bygger det nya äldreboendet med så är det en stor investering som vi måste genomföra på ett klokt sätt.

Det känns olustigt att läsa hur Per Eriksson nästintill raljerar över att vi talar om hur dålig ekonomi vi faktiskt har. Samtidigt har vi båda hört Per säga att han inte vet hur vi om bara tre är ska finansiera de ytterligare 22 miljoner per år som det nya äldreboendet kommer att kosta oss. Samma Per Eriksson tycker att socialdemokraterna har klarat uppgiften att utveckla Askersund bra utan att äventyra ekonomin.

Vi är i dagsläget mycket bekymrade över att Per Eriksson, verkar lägga mer energi på att hitta fel hos oppositionen,  än att ta itu med de långsiktiga finansieringsproblemen av de kommunala verksamheterna. Det kommer att ordna sig på något sätt, men ska det bli riktigt bra för så många som möjligt i Askersund så måste vi politiker fokusera på politiken och det beslutsunderlag som politiken bygger på snarare än på att i debatten berätta hur dålig motståndaren är. Det är vad våra medborgare förväntar sig av oss politiker. Och det är vad vi förväntar oss av Per Eriksson som politisk ledare i Askersunds kommun.

Till sist – Per Eriksson anger i sin krönika något väldigt viktigt som vi håller med om till 100%. Verksamheten är grunden och själva målet, pengarna och ekonomin är medlet.

Caroline Dieker, (M)

Staffan Korsgren, (L)